Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа в град Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3 и 4

Процедура

 

Публични състезания - Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (879630)

Възложител:

 

Община Крумовград

АОП No:

 
00467-2018-0014

Описание:

 

Предмет на настоящата обществена поръчка е рехабилитация и благоустрояване на четири броя улици в гр. Крумовград. За обектите предмет на всяка обособена позиция поотделно има инвестиционни проекти, които са неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническите спецификации, свързани с изпълнението на СМР, са описани и рамкирани в инвестиционните проекти и Приложение № 1 „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС за всеки обект, които са част от инвестиционните проекти. Проекта за всяка една обособена позиция включва: ремонтни дейности по тротоари и улични настилки и подобряване на отводняването.

Краен срок за подаване на оферти: 

  20/12/2018 17:00
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключен договор -Улици 1-4 ОП 4 - заличено.pdf)Обявление за приключен договор -Улици 1-4 ОП 4 - заличено.pdf2612 КБ11.01.2022г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Улици 1-4 ОП № 1.pdf)Обявление за приключен договор - Улици 1-4 ОП № 1.pdf2730 КБ25.01.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Улици 1-4 ОП № 2.pdf)Обявление за приключен договор - Улици 1-4 ОП № 2.pdf2648 КБ25.01.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Улици 1-4 ОП № 3.pdf)Обявление за приключен договор - Улици 1-4 ОП № 3.pdf2789 КБ25.01.2021г.
Свали този файл (Договор и приложения към него за ОП 4.rar)Договор и приложения към него за ОП 4.rar4845 КБ27.03.2019г.
Свали този файл (Договор и приложения към него за ОП 1.rar)Договор и приложения към него за ОП 1.rar6026 КБ27.03.2019г.
Свали този файл (Договор и приложения към него за ОП 2.rar)Договор и приложения към него за ОП 2.rar5057 КБ27.03.2019г.
Свали този файл (Договор и приложения към него за ОП 3.rar)Договор и приложения към него за ОП 3.rar5207 КБ27.03.2019г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка - Улици ОП 1-4.pdf)Обявление за възложена поръчка - Улици ОП 1-4.pdf5827 КБ27.03.2019г.
Свали този файл (Заповед за класиране - Улици 1-4.pdf)Заповед за класиране - Улици 1-4.pdf2660 КБ11.02.2019г.
Свали този файл (Протокол № 2 - Улици 1-4.pdf)Протокол № 2 - Улици 1-4.pdf9014 КБ11.02.2019г.
Свали този файл (Протокол № 3 - Улици 1-4.pdf)Протокол № 3 - Улици 1-4.pdf3378 КБ11.02.2019г.
Свали този файл (Съобщение отнваряне цени ОП улици по обособени позиции 1-4.pdf)Съобщение отнваряне цени ОП улици по обособени позиции 1-4.pdf343 КБ23.01.2019г.
Свали този файл (Протокол № 1 - Рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа гр.Крумовград по ОП 1,2,3 и 4.pdf)Протокол № 1 - Рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа гр.Крумовград по ОП 1,2,3 и 4.pdf8150 КБ11.01.2019г.
Свали този файл (Разяснение 06.12.2018 г. - Улици ОП 1-4.pdf)Разяснение 06.12.2018 г. - Улици ОП 1-4.pdf672 КБ06.12.2018г.
Свали този файл (Разяснение - Улици ОП 1,2,3 и 4.pdf)Разяснение - Улици ОП 1,2,3 и 4.pdf638 КБ28.11.2018г.
Свали този файл (Техниески проект - ул. Тракия ОП 1.rar)Техниески проект - ул. Тракия ОП 1.rar46186 КБ21.11.2018г.
Свали този файл (Технически проект - ул. Беломорска ОП 4.rar)Технически проект - ул. Беломорска ОП 4.rar64640 КБ21.11.2018г.
Свали този файл (Технически проект - ул. Капитан Петко Войвода ОП 3.rar)Технически проект - ул. Капитан Петко Войвода ОП 3.rar65762 КБ21.11.2018г.
Свали този файл (Технически проект - ул. Георги С. Раковски ОП 2.rar)Технически проект - ул. Георги С. Раковски ОП 2.rar49378 КБ21.11.2018г.
Свали този файл (еЕЕДОП - образец № 2 ОП улици 1-4.zip)еЕЕДОП - образец № 2 ОП улици 1-4.zip85 КБ21.11.2018г.
Свали този файл (Проект на договор.doc)Проект на договор.doc83 КБ21.11.2018г.
Свали този файл (Образец 4.4 - КС -ул. Беломорска ОП № 4.xlsx)Образец 4.4 - КС -ул. Беломорска ОП № 4.xlsx15 КБ21.11.2018г.
Свали този файл (Образец 4.3 - КС -ул. Капитан Петко Войвода ОП № 3.xlsx)Образец 4.3 - КС -ул. Капитан Петко Войвода ОП № 3.xlsx15 КБ21.11.2018г.
Свали този файл (Образец 4.2 - КС -ул. Г. С. Раковски ОП № 2.xlsx)Образец 4.2 - КС -ул. Г. С. Раковски ОП № 2.xlsx15 КБ21.11.2018г.
Свали този файл (Образец 4.1 - КС -ул. Тракия ОП № 1.xlsx)Образец 4.1 - КС -ул. Тракия ОП № 1.xlsx15 КБ21.11.2018г.
Свали този файл (Образци СМР на улици гр. Крумовград.docx)Образци СМР на улици гр. Крумовград.docx48 КБ21.11.2018г.
Свали този файл (Техническа спецификация - Крумовград-окончателно.docx)Техническа спецификация - Крумовград-окончателно.docx144 КБ21.11.2018г.
Свали този файл (Документация - улици и тротоари гр. Крумовград-окончателен.docx)Документация - улици и тротоари гр. Крумовград-окончателен.docx108 КБ21.11.2018г.
Свали този файл (Решение  за откриване на процедура-Улици ОП 1, 2, 3 и 4 (2).pdf)Решение за откриване на процедура-Улици ОП 1, 2, 3 и 4 (2).pdf716 КБ21.11.2018г.
Свали този файл (Решение  за откриване на процедура-Улици ОП 1, 2, 3 и 4 (1).pdf)Решение за откриване на процедура-Улици ОП 1, 2, 3 и 4 (1).pdf2009 КБ21.11.2018г.
Свали този файл (Обявление за поръчка-Улици ОП 1, 2, 3 и 4.pdf)Обявление за поръчка-Улици ОП 1, 2, 3 и 4.pdf7251 КБ21.11.2018г.
  • Публикувана на 21 Ноември 2018
  • Посещения: 1877

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map