Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Публични регистри

Документи
docxАктуализиран регистър на даренията
xlsГлавен регистър за съставени актове за общинска собственост
docСписък на второстепенните разпоредители на бюджетни кредити
pdfРегистър кучета Община Крумовград
docРегистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет град Крумовград
docРегистър на заявленята за достъп до информация

docСписък общинските училища на територията на Община Крумовград, 2016

zipzipРегистър на свободните земеделски земи от общинския поземлен фонд, zipzipчаст 2
pdfРЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД ВАЛИДНИ ПРЕЗ 2017 Г.
pdfРЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД ВАЛИДНИ ПРЕЗ 2018г.02.02.2018г.
xlsxРегистър на заверените технически паспорти на сгради 2016 год. и 2017г.
xlsxРегистър на обектите, въведени в експлоатация 2016 г. и 2017г..
xlsxРегистър на издадените разрешителни за строеж 2016 и 2017г.
 xlsxРегистър на отдадените под наем земи от ОПФ през 2015-2016г.07.09.2016г.
 docxПубличен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост на община Крумовград08.02.2017г.

 docxПубличен регистър на даренията на община Крумовград26.10.2017г.

 docxР Е Г И С Т Ъ Р за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост в Община Крумовград01.04.2018г.
РЕГИСТЪР ЗА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД
xlsРегистър на минималните помощи10.10.2016г.
 docРазпределение на жилищния фонд в община Крумовград, съгласно чл.3,ал.2 от наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища за 2016 година05.12.2016г.
  • Публикувана на 29 Март 2016
  • Посещения: 3477

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: