Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Природни забележителности

Резерват "Вълчи дол"

Най-значителната река в Източните Родопи – река Арда – е северна граница на община Крумовград. Част от изградения на нея язовир "Студен кладенец", включително язовирната стена и ВЕЦ "Студен кладенец" са разположени на територията на общината. Язовирът е дълъг 30 км и е част от енергийната каскада Арда. На левият му бряг е разположен Големият сипей, който представлява впечатляващи високи, стръмни и силно напукани скали. Язовирът с голямата си водна повърхност и дължина създава възможност за упражняване на водни спортове и риболов.

 

Продължи да четеш

  • Публикувана на 01 Април 2016
  • Посещения: 3622

Други защитени местности

Защитена местност "Орешари"

Защитената местност "Орешари" е обявена с цел опазване на местообитанията и популациите на защитени видове растения и животни като тис, венерин косъм, родопска горска майка, румелийски трахелиум, черен щъркел, египетски лешояд, белоопашат мишелов, дългоух и полунощен прилеп и др., и съхраняване на забележителния източнородопски ландшафт, включващ скални венци, арки, пещери и тракийски скални ниши.
Местността е разположена в землището на с. Орешари и заема площ от 55 ха.

Продължи да четеш

  • Публикувана на 01 Април 2016
  • Посещения: 2440

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map