Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Процедури по закона за водите

12.07.2023г.

Общинска администрация - Крумовград

СЪОБЩАВА

На заинтересованите лица и общественост, че е постъпил Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около тръбен кладенец ТК в ПИ 02141.11.651 по КККР на село Багрилци, община Крумовград за питейно-битово водоснабдяване на с. Багрилци и махалите: „Орел“, „Чучулига“ и „Стеблово“, с възложител: „ВиК“ ООД гр. Кърджали.

Съгласно изискванията на  чл. 39 от Наредба №3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Проектът е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в сградата на Общинска администрация (пл. „България” №16), ет.2, стая №10,  в периода от 13.07.2023г. до 14.08.2023г. включително.

Писмени становища и възражения по Проекта се приемат в деловодството на Община Крумовград  - гр. Крумовград, пл. „България“ №5 или на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в срок до 14.08.2023г.

 

19.10.2022г.

pdfСъобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Общинска администрация - Крумовград

СЪОБЩАВА

На заинтересованата общественост, че е постъпило съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62а, ал.2 от Закона за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, изграден на територията на ПИ с идентификатор 80145.1.837 по КККР на село Чал, със заявена цел на водовземане "обществено питейно-битово водоснабдяване".

 

 

  • Публикувана на 16 Януари 2023
  • Посещения: 502

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: