Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6

Процедура

 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924946)

Възложител:

 

Община Крумовград

АОП с уник. №:

  00467-2019-0013

Описание:

 

Предмет на настоящата обществена поръчка е : „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6. За обектите от шестте обособени позиции на обществената поръчка има изготвени и одобрени инвестиционни проекти, съгласно които основните дейности предвидени за изпълнение на всеки един обект са рехабилитация и благоустрояване на улични и тротоарни настилки. Пълното описание на предмета на обществената поръчка е дадено в инвестиционните проекти за всеки един обект от предмета на обществената поръчка – Приложение № 1, 2, 3, 4,5 и 6, представляващи неразделна част от документацията за обществената поръчка.

подаване на оферти: 

  19/08/2019 17:00
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключен договор - СМР Улици ДФЗ ОП № 1.pdf)Обявление за приключен договор - СМР Улици ДФЗ ОП № 1.pdf2788 КБ04.03.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - СМР Улици ДФЗ ОП № 2.pdf)Обявление за приключен договор - СМР Улици ДФЗ ОП № 2.pdf2999 КБ04.03.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - СМР Улици ДФЗ ОП № 3.pdf)Обявление за приключен договор - СМР Улици ДФЗ ОП № 3.pdf2782 КБ04.03.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - СМР Улици ДФЗ ОП № 4.pdf)Обявление за приключен договор - СМР Улици ДФЗ ОП № 4.pdf2777 КБ04.03.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - СМР Улици ДФЗ ОП № 5.pdf)Обявление за приключен договор - СМР Улици ДФЗ ОП № 5.pdf2784 КБ04.03.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - СМР Улици ДФЗ ОП № 6.pdf)Обявление за приключен договор - СМР Улици ДФЗ ОП № 6.pdf2867 КБ04.03.2021г.
Свали този файл (Анекс към Договор ОП № 1 и Обявление за изменение на договор ОП № 1.pdf)Анекс към Договор ОП № 1 и Обявление за изменение на договор ОП № 1.pdf6695 КБ04.12.2020г.
Свали този файл (Анекс към Договор ОП № 2 и Обявление за изменение на договор ОП № 2.pdf)Анекс към Договор ОП № 2 и Обявление за изменение на договор ОП № 2.pdf6967 КБ04.12.2020г.
Свали този файл (Анекс към Договор ОП № 3 и Обявление за изменение на договор ОП № 3.pdf)Анекс към Договор ОП № 3 и Обявление за изменение на договор ОП № 3.pdf7076 КБ04.12.2020г.
Свали този файл (Анекс към Договор ОП № 4 и Обявление за изменение на договор ОП № 4.pdf)Анекс към Договор ОП № 4 и Обявление за изменение на договор ОП № 4.pdf6786 КБ04.12.2020г.
Свали този файл (Анекс към Договор ОП № 5 и Обявление за изменение на договор ОП № 5.pdf)Анекс към Договор ОП № 5 и Обявление за изменение на договор ОП № 5.pdf6832 КБ04.12.2020г.
Свали този файл (Анекс към Договор ОП № 6 и Обявление за изменение на договор ОП № 6.pdf)Анекс към Договор ОП № 6 и Обявление за изменение на договор ОП № 6.pdf7188 КБ04.12.2020г.
Свали този файл (Обявление възложена ОП СМР улици ОП 1- 6.pdf)Обявление възложена ОП СМР улици ОП 1- 6.pdf13020 КБ21.11.2019г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - СМР Улици ОП 6.pdf)Договор и приложения към него - СМР Улици ОП 6.pdf8348 КБ21.11.2019г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - СМР Улици ОП 5.pdf)Договор и приложения към него - СМР Улици ОП 5.pdf8561 КБ21.11.2019г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - СМР Улици ОП 4.pdf)Договор и приложения към него - СМР Улици ОП 4.pdf9968 КБ21.11.2019г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - СМР Улици ОП 3.pdf)Договор и приложения към него - СМР Улици ОП 3.pdf9420 КБ21.11.2019г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - СМР Улици ОП 2.pdf)Договор и приложения към него - СМР Улици ОП 2.pdf9108 КБ21.11.2019г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - СМР Улици ОП 1.pdf)Договор и приложения към него - СМР Улици ОП 1.pdf9216 КБ21.11.2019г.
Свали този файл (Протокол по чл. 60а - СМР Улици 1-6.pdf)Протокол по чл. 60а - СМР Улици 1-6.pdf2704 КБ03.10.2019г.
Свали този файл (Протокол № 3 - СМР Улици 1-6.pdf)Протокол № 3 - СМР Улици 1-6.pdf4192 КБ03.10.2019г.
Свали този файл (Протокол № 2 - СМР Улици 1-6.pdf)Протокол № 2 - СМР Улици 1-6.pdf6833 КБ03.10.2019г.
Свали този файл (Заповед за класиране - СМР Улици 1-6.pdf)Заповед за класиране - СМР Улици 1-6.pdf2941 КБ03.10.2019г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценови предложения - СМР Улици 1-6.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения - СМР Улици 1-6.pdf649 КБ05.09.2019г.
Свали този файл (Протокол № 1 - СМР Улици 1-6.pdf)Протокол № 1 - СМР Улици 1-6.pdf8652 КБ26.08.2019г.
Свали този файл (ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 - ул. Христо Ботев.rar)ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 - ул. Христо Ботев.rar67958 КБ29.07.2019г.
Свали този файл (ПРИЛОЖЕНИЕ №  5 - ул. Емил Колев.rar)ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - ул. Емил Колев.rar68033 КБ29.07.2019г.
Свали този файл (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 - ул. Стамболийски.rar)ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 - ул. Стамболийски.rar67898 КБ29.07.2019г.
Свали този файл (ПРИЛОЖЕНИЕ №  3 - ул. Трети март.rar)ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - ул. Трети март.rar69287 КБ29.07.2019г.
Свали този файл (ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 - ул. Славянска.rar)ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - ул. Славянска.rar68174 КБ29.07.2019г.
Свали този файл (ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 - ул. Първи Май.rar)ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ул. Първи Май.rar69693 КБ29.07.2019г.
Свали този файл (Проект на договор - ОП улици.doc)Проект на договор - ОП улици.doc86 КБ29.07.2019г.
Свали този файл (Образци -ОП Улици.docx)Образци -ОП Улици.docx107 КБ29.07.2019г.
Свали този файл (Образец № 4.6 - КС - Хр. Ботев ОП 6.xlsx)Образец № 4.6 - КС - Хр. Ботев ОП 6.xlsx23 КБ29.07.2019г.
Свали този файл (Образец № 4.5 - КС - Емил Колев ОП 5.xlsx)Образец № 4.5 - КС - Емил Колев ОП 5.xlsx24 КБ29.07.2019г.
Свали този файл (Образец № 4.4 - КС - А. Стамболийски ОП 4.xlsx)Образец № 4.4 - КС - А. Стамболийски ОП 4.xlsx24 КБ29.07.2019г.
Свали този файл (Образец № 4.3 - КС - 3-ти март ОП 3.xlsx)Образец № 4.3 - КС - 3-ти март ОП 3.xlsx24 КБ29.07.2019г.
Свали този файл (Образец № 4.2 - КС - Славянска ОП 2.xlsx)Образец № 4.2 - КС - Славянска ОП 2.xlsx24 КБ29.07.2019г.
Свали този файл (Образец № 4.1 - КС - 1-ви май ОП 1.xlsx)Образец № 4.1 - КС - 1-ви май ОП 1.xlsx22 КБ29.07.2019г.
Свали този файл (Образец № 2 ЕЕДОП ОП ДФЗ Улици ОП 1-6.zip)Образец № 2 ЕЕДОП ОП ДФЗ Улици ОП 1-6.zip82 КБ29.07.2019г.
Свали този файл (Документация ДФЗ Улици по ОП 1-6.docx)Документация ДФЗ Улици по ОП 1-6.docx141 КБ29.07.2019г.
Свали този файл (Решение за откриване на процедура - СМР Улици.pdf)Решение за откриване на процедура - СМР Улици.pdf1962 КБ29.07.2019г.
Свали този файл (Обявление за поръчка - СМР Улици.pdf)Обявление за поръчка - СМР Улици.pdf7047 КБ29.07.2019г.
Свали този файл (Заповед за откриване на ОП - СМР Улици.pdf)Заповед за откриване на ОП - СМР Улици.pdf957 КБ29.07.2019г.
  • Публикувана на 29 Юли 2019
  • Посещения: 1604

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map