Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Частична подмяна на дограма, топлоизолация и ремонт на част от покрива на сграда на МБАЛ „Живот +“ ЕООД, включващ Блок „Г“, топла връзка между Блок „Г“ и Блок „В“ и подмяна на дограма на операционна зала към АГО

Процедура

 

Събиране на оферти с обяви 

Възложител:

 

МБАЛ "Живот +" ЕООД гр. Крумовград

АОП с уник. №:

  9090443

Описание:

 

В обхвата на поръчката е предвидено да бъде изпълнено строителство на обект: „Частична подмяна на дограма, топлоизолация и ремонт на част от покрива на сграда на МБАЛ „Живот +“ ЕООД, включващ Блок „Г“, топла връзка между Блок „Г“ и Блок „В“ и подмяна на дограма на операционна зала към АГО“

подаване на оферти: 

  29.07.2019 г.  16:00 ч.
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Договор и приложения към него - САЙБИЛДИНГ.pdf)Договор и приложения към него - САЙБИЛДИНГ.pdf15228 КБ26.09.2019г.
Свали този файл (Протокол - СМР болница.pdf)Протокол - СМР болница.pdf12211 КБ20.08.2019г.
Свали този файл (Образец 9.1 - КСС.xlsx)Образец 9.1 - КСС.xlsx14 КБ18.07.2019г.
Свали този файл (Образец № 1 - Административни сведения за участника.docx)Образец № 1 - Административни сведения за участника.docx25 КБ18.07.2019г.
Свали този файл (Образец № 1А Опис на представените документи.docx)Образец № 1А Опис на представените документи.docx36 КБ18.07.2019г.
Свали този файл (Образец № 2 - Декларация по чл. 54. aл.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП.doc)Образец № 2 - Декларация по чл. 54. aл.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП.doc55 КБ18.07.2019г.
Свали този файл (Образец № 3 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-6 от ЗОП.docx)Образец № 3 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-6 от ЗОП.docx30 КБ18.07.2019г.
Свали този файл (Образец № 4 - Декларация за специфични национални основания.docx)Образец № 4 - Декларация за специфични национални основания.docx20 КБ18.07.2019г.
Свали този файл (Образец № 5 - Декларация за критериите за подбор.docx)Образец № 5 - Декларация за критериите за подбор.docx24 КБ18.07.2019г.
Свали този файл (Образец № 6 - Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители.doc)Образец № 6 - Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители.doc114 КБ18.07.2019г.
Свали този файл (Образец № 7 - Декларация подизпълнители.doc)Образец № 7 - Декларация подизпълнители.doc37 КБ18.07.2019г.
Свали този файл (Образец № 8 Предложение за изпълнение.docx)Образец № 8 Предложение за изпълнение.docx38 КБ18.07.2019г.
Свали този файл (Образец № 9 Ценово предложение.docx)Образец № 9 Ценово предложение.docx37 КБ18.07.2019г.
Свали този файл (ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx)ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx20 КБ18.07.2019г.
Свали този файл (Проект на договор-СМР болница.doc)Проект на договор-СМР болница.doc77 КБ18.07.2019г.
Свали този файл (Обява и приложения.doc)Обява и приложения.doc269 КБ18.07.2019г.
Свали този файл (Обява.pdf)Обява.pdf5409 КБ18.07.2019г.
Свали този файл (Заповед - откриване.pdf)Заповед - откриване.pdf312 КБ18.07.2019г.
Свали този файл (Информация за публикувана обява.pdf)Информация за публикувана обява.pdf1589 КБ18.07.2019г.
  • Публикувана на 18 Юли 2019
  • Посещения: 863

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map