Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Доставка на медицинско оборудване по проект „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечените райони“ с акроним „Здрава община“/“Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas” whit acronym „The Healthy Municipali

Процедура

 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (935517)

Възложител:

 

Община Крумовград

АОП с уник. №:

  00467-2019-0017

Описание:

 

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на медицинско оборудване по проект „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечените райони“ с акроним „Здрава община“/“Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas” whit acronym „The Healthy Municipality“, а именно: доставка на 1 брой ехокардиограф, 1 брой модулен транскраниален магнитен стимулатор, 1 брой остеоденсинометър и 2 броя 3 - канален ЕКГ холтер. Количествата и пълното описание на медицинското оборудване са посочени в ТС, неразделна част от документацията за ОП. В предмета на ОП е включено и изпълнението на следните дейности: доставка на медицинското оборудване до мястото на доставка, посочено в настоящата документация за ОП; монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване; - обучение/инструктаж на персонала на Възложителя за работа с доставеното медицинско оборудване; - доставка на необходимите части и материали, в рамките на гаранционния срок.

подаване на оферти: 

  21/10/2019 17:00
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Доставка на мед. оборудване.pdf)Обявление за приключване на договор - Доставка на мед. оборудване.pdf1936 КБ06.03.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения - ОП медицинско оборудване.pdf)Договор и приложения - ОП медицинско оборудване.pdf12580 КБ27.12.2019г.
Свали този файл (Обявление възложена ОП доставка на медицинско оборудване.pdf)Обявление възложена ОП доставка на медицинско оборудване.pdf3161 КБ27.12.2019г.
Свали този файл (Протокол по чл. 60 а от ППЗОП - Доставка на мед. оборудване.pdf)Протокол по чл. 60 а от ППЗОП - Доставка на мед. оборудване.pdf1664 КБ12.11.2019г.
Свали този файл (Протокол № 3 - Доставка на мед. оборудване.pdf)Протокол № 3 - Доставка на мед. оборудване.pdf1615 КБ12.11.2019г.
Свали този файл (Протокол № 2 - Доставка на мед. оборудване.pdf)Протокол № 2 - Доставка на мед. оборудване.pdf1056 КБ12.11.2019г.
Свали този файл (Протокол № 1 - Доставка на мед. оборудване П.pdf)Протокол № 1 - Доставка на мед. оборудване П.pdf1658 КБ12.11.2019г.
Свали този файл (Заповед за класиране - доставка на мед. оборудване.pdf)Заповед за класиране - доставка на мед. оборудване.pdf1247 КБ12.11.2019г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценови предложения - ОП Доставка на мед. оборудване.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения - ОП Доставка на мед. оборудване.pdf658 КБ05.11.2019г.
Свали този файл (Решение ОП - Доставка на мед. оборудване.pdf)Решение ОП - Доставка на мед. оборудване.pdf2201 КБ26.09.2019г.
Свали този файл (Приложение № 2 - Проект на договор (1).doc)Приложение № 2 - Проект на договор (1).doc668 КБ26.09.2019г.
Свали този файл (Приложение № 1 - Техническа спецификация Оборудване.docx)Приложение № 1 - Техническа спецификация Оборудване.docx19 КБ26.09.2019г.
Свали този файл (Образци - доставка на медицинско оборудване.docx)Образци - доставка на медицинско оборудване.docx543 КБ26.09.2019г.
Свали този файл (Образец № 2 - ЕЕДОП.zip)Образец № 2 - ЕЕДОП.zip80 КБ26.09.2019г.
Свали този файл (Документация - доставка на медицинско оборудване.docx)Документация - доставка на медицинско оборудване.docx548 КБ26.09.2019г.
Свали този файл (Обявление ОП - Доставка на мед. оборудване.pdf)Обявление ОП - Доставка на мед. оборудване.pdf3566 КБ26.09.2019г.
Свали този файл (Заповед за откриване на ОП - Доставка на мед. оборудване.pdf)Заповед за откриване на ОП - Доставка на мед. оборудване.pdf924 КБ26.09.2019г.
  • Публикувана на 26 Септември 2019
  • Посещения: 856

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map