Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Превантивни здравни мерки за населението на Община Крумовград” в две обособени позиции № 1 и 2

Процедура

 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927214)

Възложител:

 

Община Крумовград

АОП с уник. №:

  00467-2019-0015

Описание:

 

Предмет на обществената поръчка е: „Превантивни здравни мерки за населението на Община Крумовград” разделена на две обособени позиции. В предмета на поръчката по обособена позиция № 1 е включено идентифициране и анализ на заболеваемостта на населението, живеещо в община Крумовград въз основа на извършени кръвни изследвания на 500 жители на община Крумовград, обособени в два пакета за жени и за мъже. В предмета на обществената поръчка по обособена позиция № 2 са предвидени 4 двудневни семинарни сесии, от по 25 участника всяка. Семинарните сесии са насочени към чувствителни групи от населението (диабетици, хора със сърдечни заболявания, лица с фамилна обремененост, лица с наднормено тегло и др.). Поне един лекар трябва да присъства на всяка сесия. Продължителността на всяка сесия ще бъде: два дни по най-малко 6 часа. Всяка сесия трябва да включва групови и индивидуални консултации.

подаване на оферти: 

  02/09/2019 17:00
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Превантивни здравни мерки ОП 2 - заличено.pdf)Обявление за приключване на договор - Превантивни здравни мерки ОП 2 - заличено.pdf2622 КБ31.08.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Превантивни здравни мерки ОП 1.pdf)Обявление за приключване на договор - Превантивни здравни мерки ОП 1.pdf1952 КБ06.03.2020г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка - Превантивни здравни мерки.pdf)Обявление за възложена поръчка - Превантивни здравни мерки.pdf4093 КБ25.11.2019г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - Превантивни здравни мерки ОП 2 - ЗАЛИЧЕН.pdf)Договор и приложения към него - Превантивни здравни мерки ОП 2 - ЗАЛИЧЕН.pdf7849 КБ25.11.2019г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - Превантивни здравни мерки ОП 1 - ЗАЛИЧЕН.pdf)Договор и приложения към него - Превантивни здравни мерки ОП 1 - ЗАЛИЧЕН.pdf7839 КБ25.11.2019г.
Свали този файл (Протокол по чл. 60а от ППЗОП - Превантивни здравни мерки ОП 1 и 2.pdf)Протокол по чл. 60а от ППЗОП - Превантивни здравни мерки ОП 1 и 2.pdf2601 КБ08.10.2019г.
Свали този файл (Протокол № 3 - Превантивни здравни мерки ОП 1 и 2.pdf)Протокол № 3 - Превантивни здравни мерки ОП 1 и 2.pdf2995 КБ08.10.2019г.
Свали този файл (Протокол № 2 - Превантивни здравни мерки ОП 1 и 2.pdf)Протокол № 2 - Превантивни здравни мерки ОП 1 и 2.pdf2688 КБ08.10.2019г.
Свали този файл (Заповед за класиране - Превантивни здравни мерки ОП 1 и 2.pdf)Заповед за класиране - Превантивни здравни мерки ОП 1 и 2.pdf1432 КБ08.10.2019г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценови предложения - ОП Превантивни здравни мерки.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения - ОП Превантивни здравни мерки.pdf674 КБ01.10.2019г.
Свали този файл (Протокол № 1 - Превантивни здравни мерки ОП 1 и 2.pdf)Протокол № 1 - Превантивни здравни мерки ОП 1 и 2.pdf3321 КБ05.09.2019г.
Свали този файл (Обявление за поръчка - Превантивни здравни мерки.pdf)Обявление за поръчка - Превантивни здравни мерки.pdf4171 КБ09.08.2019г.
Свали този файл (Приложение № 2  - Проект на договор.docx)Приложение № 2 - Проект на договор.docx551 КБ09.08.2019г.
Свали този файл (Приложение № 1–Техническа спецификация 30.07.2019 г..doc)Приложение № 1–Техническа спецификация 30.07.2019 г..doc576 КБ09.08.2019г.
Свали този файл (Образци -Превантивни здравни мерки.docx)Образци -Превантивни здравни мерки.docx531 КБ09.08.2019г.
Свали този файл (Образец № 2 за обособена позиция № 2 - ЕЕДОП.zip)Образец № 2 за обособена позиция № 2 - ЕЕДОП.zip79 КБ09.08.2019г.
Свали този файл (Образец № 2 за обособена позиция № 1 - ЕЕДОП.zip)Образец № 2 за обособена позиция № 1 - ЕЕДОП.zip79 КБ09.08.2019г.
Свали този файл (Документация 30.07.2019 г..docx)Документация 30.07.2019 г..docx578 КБ09.08.2019г.
Свали този файл (Решение за откриване на ОП Превантивни здравни мерки.pdf)Решение за откриване на ОП Превантивни здравни мерки.pdf1861 КБ09.08.2019г.
Свали този файл (Заповед за откриване на ОП Превантивни здравни мерки.pdf)Заповед за откриване на ОП Превантивни здравни мерки.pdf869 КБ09.08.2019г.
  • Публикувана на 09 Август 2019
  • Посещения: 825

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map