Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Крумовград

Процедура

 

Публични състезания - Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908704)

Възложител:

 

Община Крумовград

АОП No:

   00467-2019-0006

Описание:

 

Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Община Крумовград, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя.

Краен срок за подаване на оферти: 

  13/05/2019 17:00
  • Публикувана на 22 Април 2019
  • Посещения: 793

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map