Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

Процедура

 

Публични състезания - Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894915)

Възложител:

 

Община Крумовград

АОП No:

   00467-2019-0002

Описание:

 

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград. За обектите по отделните обособени позиции е предвидено да се извършват СМР за ремонт на съществуващите пътни настилки и участъци от общинска пътна мрежа. Основните дейности, които ще се изпълняват са асфалтиране на съществуваща улична настилка и рехабилитация на улици, направа на бетонови настилки на пътища и др.

Краен срок за подаване на оферти: 

   18/03/2019 17:00
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за изпълнен договор ОП 5.pdf)Обявление за изпълнен договор ОП 5.pdf1442 КБ23.12.2019г.
Свали този файл (Обявление за изпълнен договор ОП 9.pdf)Обявление за изпълнен договор ОП 9.pdf2342 КБ21.11.2019г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор за ОПМ ОП № 12.pdf)Обявление за приключване на договор за ОПМ ОП № 12.pdf1584 КБ30.10.2019г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор за ОПМ ОП № 11.pdf)Обявление за приключване на договор за ОПМ ОП № 11.pdf1613 КБ30.10.2019г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор за ОПМ ОП № 8.pdf)Обявление за приключване на договор за ОПМ ОП № 8.pdf1631 КБ30.10.2019г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор за ОПМ ОП № 7.pdf)Обявление за приключване на договор за ОПМ ОП № 7.pdf1616 КБ30.10.2019г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор за ОПМ ОП № 6.pdf)Обявление за приключване на договор за ОПМ ОП № 6.pdf1600 КБ30.10.2019г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор за ОПМ ОП № 3.pdf)Обявление за приключване на договор за ОПМ ОП № 3.pdf1588 КБ30.10.2019г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор за ОПМ ОП № 1.pdf)Обявление за приключване на договор за ОПМ ОП № 1.pdf1628 КБ30.10.2019г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - ОПМ ОП № 10.pdf)Обявление за приключване на договор - ОПМ ОП № 10.pdf1640 КБ07.10.2019г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - ОПМ ОП 2.pdf)Обявление за приключване на договор - ОПМ ОП 2.pdf1623 КБ17.07.2019г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - ОПМ ОП 4.pdf)Обявление за приключване на договор - ОПМ ОП 4.pdf1379 КБ17.07.2019г.
Свали този файл (ДОГОВОРИ ОПМ ПО ОП 1-12.rar)ДОГОВОРИ ОПМ ПО ОП 1-12.rar93877 КБ27.05.2019г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка ОПМ.pdf)Обявление за възложена поръчка ОПМ.pdf11887 КБ27.05.2019г.
Свали този файл (Протокол № 3 -ОПМ.pdf)Протокол № 3 -ОПМ.pdf4746 КБ23.04.2019г.
Свали този файл (Протокол № 2 - ОПМ.pdf)Протокол № 2 - ОПМ.pdf8549 КБ23.04.2019г.
Свали този файл (Заповед класиране - ОПМ.pdf)Заповед класиране - ОПМ.pdf2682 КБ23.04.2019г.
Свали този файл (Съобщение отваряне цени ОПМ 2019 по ОП 1-12.pdf)Съобщение отваряне цени ОПМ 2019 по ОП 1-12.pdf397 КБ10.04.2019г.
Свали този файл (Протокол № 1 - ОПМ 1-12.pdf)Протокол № 1 - ОПМ 1-12.pdf5991 КБ28.03.2019г.
Свали този файл (Разяснение - СМР ОПМ 1-12.pdf)Разяснение - СМР ОПМ 1-12.pdf397 КБ11.03.2019г.
Свали този файл (Разяснение ОПМ 1-12.pdf)Разяснение ОПМ 1-12.pdf686 КБ27.02.2019г.
Свали този файл (Образец № 2 - ЕЕДОП ОПМ 2019.zip)Образец № 2 - ЕЕДОП ОПМ 2019.zip81 КБ15.02.2019г.
Свали този файл (Документация - ОПМ 2019.docx)Документация - ОПМ 2019.docx142 КБ15.02.2019г.
Свали този файл (Образец № 4.1 ОПМ 2019 KS.xls)Образец № 4.1 ОПМ 2019 KS.xls194 КБ15.02.2019г.
Свали този файл (Образци.docx)Образци.docx72 КБ15.02.2019г.
Свали този файл (Приложение № 2 - Проект на договор.docx)Приложение № 2 - Проект на договор.docx32 КБ15.02.2019г.
Свали този файл (Приложение № 1 Техническа спецификация.docx)Приложение № 1 Техническа спецификация.docx33 КБ15.02.2019г.
Свали този файл (Заповед за откриване на процедура - ОПМ.pdf)Заповед за откриване на процедура - ОПМ.pdf655 КБ15.02.2019г.
Свали този файл (Решение за откриване на процедура - ОПМ.pdf)Решение за откриване на процедура - ОПМ.pdf1961 КБ15.02.2019г.
Свали този файл (Обявление за поръчка - ОПМ.pdf)Обявление за поръчка - ОПМ.pdf11955 КБ15.02.2019г.
  • Публикувана на 15 Февруари 2019
  • Посещения: 1972

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map