Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Доставка на санитарен автомобил (линейка) по проект: „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, акроним: „Здрава община”/ acronym „The Healthy Municipal

Процедура

 

Публични състезания - Oбявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878441)

Възложител:

 

Община Крумовград

АОП No:

   00467-2018-0012

Описание:

 

Доставка на санитарен автомобил (линейка) по проект: „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, акроним: „Здрава община”/ acronym „The Healthy Municipality” изпълняван от община Крумовград“. КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предмет на обществената поръчка е закупуването на санитарен автомобил (линейка) по проект: „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, акроним: „Здрава община”/ acronym „The Healthy Municipality” изпълняван от община Крумовград“. Предлагания за доставка санитарен автомобил /линейка/ да е нов, неупотребяван. Гаранционен срок – не по-малко от 60 месеца или 100 000 км пробег. Срок на доставка – – не повече от 60 календарни дни от подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.

Краен срок за подаване на оферти: 

   06/12/2018 17:00
  • Публикувана на 14 Ноември 2018
  • Посещения: 880

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map