Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция, доизграждане и обновление на градски парк, зона А в гр.Крумовград

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937465)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 07-10-2019
Номер на поръчката: 00467-2019-0020
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция, доизграждане и обновление на градски парк, зона А в гр. Крумовград”
Описание: Обекта е разположен в гр. Крумовград в съседство със съществуващ градски парк. Реконструкцията на градски парк зона А обхваща приблизителна площ равна на 22,5 дка. Проекта е съобразен максимално с прилежащите особеностти на терена с цел изграждането на модерна и функционална среда за почивка и спорт. В южната и източната част на парка се предвиждат места за паркиране, отговарящи на Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за гариране и паркиране. Настоящата градоустройствена разработка се предвижда в продължение на градския комплекс за рекреация и спорт, като се търси развитието на приятно и функционално място за разходки, почивки и игри. Предвиждат се зони с функции за отдих и социални контакти в района на кътовете за почивка, спорт и културни занимания. Проектът предлага цялостно развитие на системата от пешеходни пространства на територията на парка, изграждане на настилка, съобразена със специфичния характер на алейните трасета.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/10/2019 17:00
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - ОП СМР градски парк зона А - заличено.pdf)Обявление за приключване на договор - ОП СМР градски парк зона А - заличено.pdf3004 КБ17.05.2022г.
Свали този файл (Договор и приложения - ОП СМР Парк Зона А.pdf)Договор и приложения - ОП СМР Парк Зона А.pdf8862 КБ27.12.2019г.
Свали този файл (ДРР Парк Зона А.pdf)ДРР Парк Зона А.pdf505 КБ27.12.2019г.
Свали този файл (Линеен график.pdf)Линеен график.pdf12402 КБ27.12.2019г.
Свали този файл (Обявление възложена ОП СМР Парк Зона А.pdf)Обявление възложена ОП СМР Парк Зона А.pdf3144 КБ27.12.2019г.
Свали този файл (Заповед за класиране - СМР Парк зона А.pdf)Заповед за класиране - СМР Парк зона А.pdf1435 КБ22.11.2019г.
Свали този файл (Протокол № 1 - СМР Парк зона А.pdf)Протокол № 1 - СМР Парк зона А.pdf1792 КБ22.11.2019г.
Свали този файл (Протокол № 2 - СМР Парк зона А.pdf)Протокол № 2 - СМР Парк зона А.pdf2673 КБ22.11.2019г.
Свали този файл (Протокол № 3 - СМР Парк зона А.pdf)Протокол № 3 - СМР Парк зона А.pdf1646 КБ22.11.2019г.
Свали този файл (Протокол по чл. 60а от ППЗОП - СМР Парк зона А.pdf)Протокол по чл. 60а от ППЗОП - СМР Парк зона А.pdf1567 КБ22.11.2019г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценови предложения - СМР Парк, зона А.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения - СМР Парк, зона А.pdf519 КБ11.11.2019г.
Свали този файл (Документация СМР ПАРК ЗОНА А 07.10.19 Г..docx)Документация СМР ПАРК ЗОНА А 07.10.19 Г..docx83 КБ07.10.2019г.
Свали този файл (ЕЕДОП СМР ПАРК ЗОНА А 07.10.19 г..zip)ЕЕДОП СМР ПАРК ЗОНА А 07.10.19 г..zip86 КБ07.10.2019г.
Свали този файл (Заповед за откриване на ОП СМР Парк зона А.pdf)Заповед за откриване на ОП СМР Парк зона А.pdf899 КБ07.10.2019г.
Свали този файл (Образец № 4.1. КСС - СМР ПАРК ЗОНА А 07.10.2019 г..xls)Образец № 4.1. КСС - СМР ПАРК ЗОНА А 07.10.2019 г..xls65 КБ07.10.2019г.
Свали този файл (Образци - СМР ПАРК ЗОНА А 07.10.2019 г..docx)Образци - СМР ПАРК ЗОНА А 07.10.2019 г..docx54 КБ07.10.2019г.
Свали този файл (Обявление за поръчка СМР Парк зона А.pdf)Обявление за поръчка СМР Парк зона А.pdf5151 КБ07.10.2019г.
Свали този файл (Проект за Парка.rar)Проект за Парка.rar67800 КБ07.10.2019г.
Свали този файл (Проект на договор - СМР ПАРК ЗОНА А (1).doc)Проект на договор - СМР ПАРК ЗОНА А (1).doc86 КБ07.10.2019г.
Свали този файл (Решение за откриване на ОП СМР Парк зона А.pdf)Решение за откриване на ОП СМР Парк зона А.pdf2532 КБ07.10.2019г.
  • Публикувана на 07 Октомври 2019
  • Посещения: 1333

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map