Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Периодична доставка на бои, подови и стенни покрития и инвентар за нуждите на община Крумовград и обслужващите звена

Процедура

 

Публични състезания - Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916575)

Възложител:

 

Община Крумовград

АОП No:

   00467-2019-0011

Описание:

 

Предметът на поръчката включва периодична доставка на бои, подови и стенни покрития и инвентар за нуждите на Община Крумовград и обслужващите звена. Предвид спецификата на настоящата обществена поръчка възложителят залага прогнозни количества на доставяните строителни материали и инвентар. Количествата са посочени в техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка, като същите са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Закупуването на артикулите ще се определя съгласно възникналите нужди на възложителя.

Краен срок за подаване на оферти: 

  05/07/2019 17:00
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за изпълнен договор ОП Доставка на бои.pdf)Обявление за изпълнен договор ОП Доставка на бои.pdf2470 КБ28.07.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - Доставка на бои.pdf)Договор и приложения към него - Доставка на бои.pdf10725 КБ22.08.2019г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка - Доставка на бои.pdf)Обявление за възложена поръчка - Доставка на бои.pdf2380 КБ22.08.2019г.
Свали този файл (Протокол 1 -  ОП Доставка на бои.pdf)Протокол 1 - ОП Доставка на бои.pdf1452 КБ16.07.2019г.
Свали този файл (Протокол 2 -  ОП Доставка на бои.pdf)Протокол 2 - ОП Доставка на бои.pdf1122 КБ16.07.2019г.
Свали този файл (Протокол 3 -  ОП Доставка на бои.pdf)Протокол 3 - ОП Доставка на бои.pdf1608 КБ16.07.2019г.
Свали този файл (Протокол по чл. 60а - ОП Доставка на бои.pdf)Протокол по чл. 60а - ОП Доставка на бои.pdf1283 КБ16.07.2019г.
Свали този файл (Запавед за класиране - доставка на бои.pdf)Запавед за класиране - доставка на бои.pdf891 КБ16.07.2019г.
Свали този файл (Съобщение  за отваряне на цени.pdf)Съобщение за отваряне на цени.pdf680 КБ10.07.2019г.
Свали този файл (Образец № 4.1.xls)Образец № 4.1.xls106 КБ13.06.2019г.
Свали този файл (Образци - доставка на бои, подови и стенни покрития.docx)Образци - доставка на бои, подови и стенни покрития.docx46 КБ13.06.2019г.
Свали този файл (Проект на договор.doc)Проект на договор.doc76 КБ13.06.2019г.
Свали този файл (Образец № 2 - ЕЕДОП.zip)Образец № 2 - ЕЕДОП.zip78 КБ13.06.2019г.
Свали този файл (Документация - доставка на бои, стенни и подови покрития.docx)Документация - доставка на бои, стенни и подови покрития.docx68 КБ13.06.2019г.
Свали този файл (Техническа спецификация - строителни материали 2019.doc)Техническа спецификация - строителни материали 2019.doc501 КБ13.06.2019г.
Свали този файл (Заповед за откриване на ОП - Доставка на бои.pdf)Заповед за откриване на ОП - Доставка на бои.pdf716 КБ13.06.2019г.
Свали този файл (Обявление за поръчка - Доставка на бои.pdf)Обявление за поръчка - Доставка на бои.pdf3775 КБ13.06.2019г.
Свали този файл (Решение за откриване на процедура - Доставка на бои.pdf)Решение за откриване на процедура - Доставка на бои.pdf1979 КБ13.06.2019г.
  • Публикувана на 13 Юни 2019
  • Посещения: 944

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map