Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Превантивни здравни мерки за населението на Община Крумовград

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913873)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 29-05-2019
Номер на поръчката: 00467-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Превантивни здравни мерки за населението на Община Крумовград” в две обособени позиции № 1 и 2
Описание: Предмет на обществената поръчка е: „Превантивни здравни мерки за населението на Община Крумовград” разделена на две обособени позиции. В предмета на поръчката по обособена позиция № 1 е включено идентифициране и анализ на заболеваемостта на населението, живеещо в община Крумовград въз основа на извършени кръвни изследвания на 500 жители на община Крумовград, обособени в два пакета за жени и за мъже. В предмета на обществената поръчка по обособена позиция № 2 са предвидени 4 двудневни семинарни сесии, от по 25 участника всяка. Семинарните сесии са насочени към чувствителни групи от населението (диабетици, хора със сърдечни заболявания, лица с фамилна обремененост, лица с наднормено тегло и др.). Поне един лекар трябва да присъства на всяка сесия. Продължителността на всяка сесия ще бъде: два дни по най-малко 6 часа. Всяка сесия трябва да включва групови и индивидуални консултации.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/06/2019 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  
  • Публикувана на 29 Май 2019
  • Посещения: 825

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map