Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Ремонт на общински сгради в гр. Крумовград

   Отворена
Процедура Събиране на оферти с обяви 
Възложител:   Община Крумовград
АОП с уник. №:    9066672
Описание:  

Обект на поръчката е строителство. В предмета на поръчката са включени два подобекта, а именно:

  1. Ремонт на помещения в КСУ гр. Крумовград.
  2. Ремонт на кабинет в бивш Медицински център гр. Крумовград.

Строително-монтажните работи, предвидени за извършване, са описани подробно по видове и количества в приложените количествени сметки.

Срок за подаване на оферти:   

11.08.2017 г. час: 16:30

  • Публикувана на 26 Юли 2017
  • Посещения: 1086

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map