Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Реконструкция на част от водопроводната мрежа на територията на община Крумовград“ по обособени позиции № 1 и № 2

Процедура

 

Публични състезания - Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897711)

Възложител:

 

Община Крумовград

АОП No:

   00467-2019-0003

Описание:

 

Предмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. Крумовград и с. Егрек. За обектите предмет на всяка обособена позиция поотделно има инвестиционни проекти, които са неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническите спецификации, свързани с изпълнението на СМР, са описани и рамкирани в инвестиционните проекти, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС за всеки обект, които са част от инвестиционните проекти. Проекта за всяка една обособена позиция поотделно включва: подмяна на съществуваща вътрешно водопроводна мрежа с нови ПЕВП тръби.

Краен срок за подаване на оферти: 

  28/03/2019 17:00
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Реконструкция на водопроводна мрежа ОП 1.pdf)Обявление за приключен договор - Реконструкция на водопроводна мрежа ОП 1.pdf2593 КБ26.11.2020г.
Свали този файл (Обявление за изпълнен договор ОП 2 СМР водопровод Егрек.pdf)Обявление за изпълнен договор ОП 2 СМР водопровод Егрек.pdf1736 КБ06.04.2020г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка - водопроводна мрежа.pdf)Обявление за възложена поръчка - водопроводна мрежа.pdf3957 КБ19.06.2019г.
Свали този файл (Договор ОП № 2 - ДЗЗД Меаца 1.rar)Договор ОП № 2 - ДЗЗД Меаца 1.rar27544 КБ19.06.2019г.
Свали този файл (Договор ОП № 1 - Герт груп ЕООД.rar)Договор ОП № 1 - Герт груп ЕООД.rar27539 КБ19.06.2019г.
Свали този файл (Заповед класиране - водопроводна мрежа.pdf)Заповед класиране - водопроводна мрежа.pdf1429 КБ14.05.2019г.
Свали този файл (Протокл № 2 - водопроводна мрежа.pdf)Протокл № 2 - водопроводна мрежа.pdf4076 КБ14.05.2019г.
Свали този файл (Протокол № 3 - водопроводна мрежа.pdf)Протокол № 3 - водопроводна мрежа.pdf1838 КБ14.05.2019г.
Свали този файл (Съобщение - Водопроводна мрежа.pdf)Съобщение - Водопроводна мрежа.pdf338 КБ18.04.2019г.
Свали този файл (Протокол № 1 - Водопроводна мрежа ОП 1 и 2.pdf)Протокол № 1 - Водопроводна мрежа ОП 1 и 2.pdf3900 КБ09.04.2019г.
Свали този файл (Разяснение - Реконструкция на водопроводната мрежа ОП 1 и ОП 2.pdf)Разяснение - Реконструкция на водопроводната мрежа ОП 1 и ОП 2.pdf349 КБ21.03.2019г.
Свали този файл (Проект за обект Реконструкция на част от вод, по улици в гр. Крумовград.rar)Проект за обект Реконструкция на част от вод, по улици в гр. Крумовград.rar57777 КБ27.02.2019г.
Свали този файл (Проект за обект Реконструкция на вътр. вод. мрежа на с. Егрек.rar)Проект за обект Реконструкция на вътр. вод. мрежа на с. Егрек.rar70234 КБ27.02.2019г.
Свали този файл (Документация - ОП Водопровод по обособени позиции № 1 и 2.docx)Документация - ОП Водопровод по обособени позиции № 1 и 2.docx100 КБ27.02.2019г.
Свали този файл (еЕЕДОП ОП Водопровод по ОП 1 и 2.zip)еЕЕДОП ОП Водопровод по ОП 1 и 2.zip82 КБ27.02.2019г.
Свали този файл (Заповед за откриване на ОП - Водопроводна мрежа.pdf)Заповед за откриване на ОП - Водопроводна мрежа.pdf613 КБ27.02.2019г.
Свали този файл (Образец № 4.1 - ОП 1 - част 1.xlsx)Образец № 4.1 - ОП 1 - част 1.xlsx31 КБ27.02.2019г.
Свали този файл (Образец № 4.1 - ОП 1 - част 2.xlsx)Образец № 4.1 - ОП 1 - част 2.xlsx19 КБ27.02.2019г.
Свали този файл (Образец № 4.2 - ОП 2.xls)Образец № 4.2 - ОП 2.xls95 КБ27.02.2019г.
Свали този файл (Образци ОП водопровод по обособени позиции № 1 и 2.docx)Образци ОП водопровод по обособени позиции № 1 и 2.docx47 КБ27.02.2019г.
Свали този файл (Проект на договор.doc)Проект на договор.doc84 КБ27.02.2019г.
Свали този файл (Решение за откриване на ОП - Водопроводна мрежа.pdf)Решение за откриване на ОП - Водопроводна мрежа.pdf1891 КБ27.02.2019г.
Свали този файл (Обявление за поръчка - Водопроводна мрежа.pdf)Обявление за поръчка - Водопроводна мрежа.pdf5783 КБ27.02.2019г.
  • Публикувана на 27 Февруари 2019
  • Посещения: 1261

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map