Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Живот+” ЕООД гр. Крумовград, чрез периодични доставки за срок от една година, съгласно приложена количествено стойностна сметка с приблизителна стойност 50 000 лева без ДДС. Доставките на лекарствените

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Живот+” ЕООД гр. Крумовград, чрез периодични доставки за срок от една година, съгласно приложена количествено стойностна сметка с приблизителна стойност 50 000 лева без ДДС. Доставките на лекарствените продукти ще се реализират при необходимост по заявки от Възложителя

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Документация за удължаване на срока за участие в процедура

чрез събиране на оферти по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане

на обществена поръчка  с предмет "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на

МБАЛ "Живот+" ЕООД гр. Крумовград

1. Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

2. Заповед за определяне на изпълнител на обществената поръчка.

docxподписан договор във връзка с обявената обществена поръчка с Предмет на поръчката: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Живот+ ЕООД” гр. Крумовград12.06.2017г.

 

pdfИнформация за слючен договор по обявена обществена поръчка за "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Живот+" ЕООД гр. Крумовград02.08.2018г.

  • Публикувана на 29 Март 2017
  • Посещения: 1406

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map