Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Осъществяване на строителен надзор на следните обекти: ОП № 1-9

9097284 17.03.2020 г.  Община Крумовград https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/46-sabirane-na-oferti-sas-obyavi/1392-17-03-20.html')">„Осъществяване на строителен надзор на следните обекти: ОП № 1 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „П.Яворов“, с. Токачка, общ. Крумовград““; ОП № 2 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Преустройство на съществуващи санитарни помещения в обществена пералня в сграда на КСУ - Крумовград, находяща се в УПИ-I, кв. 32 по ПУП на гр. Крумовград““; ОП № 3 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на ул. „Отец Паисий“ от о.т.141-415-414 до о.т.413 гр. Крумовград““; ОП № 4 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на ул. „Изгрев“ от о.т.141-140 до о.т.139 гр. Крумовград““; ОП № 5 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Асфалтиране на улици в м. Рудници, с. Горна Кула “; ОП № 6 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на път KRZ 3251/III-509 Кандилка-Крумовград/-Овчари-/III-509 Кандилка-Крумовград/ от км2+420.00 до км4+238.25 - втори етап““; ОП № 7- „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Изграждане на сграда кметство с. Пелин, находящ се в УПИ I, кв. 4 по плана на с. Пелин““ ОП № 8 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Водоснабдяване Чал - Багрилци“ ОП № 9 - „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Укрепване на подпорна стена на път за м. Копривник с. Скалак““ 30.03.2020 г.  17:00 ч.
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Договор - СН 1-9 ОП 9.pdf)Договор - СН 1-9 ОП 9.pdf6583 КБ12.06.2020г.
Свали този файл (Договор - СН 1-9 ОП 8.pdf)Договор - СН 1-9 ОП 8.pdf7033 КБ12.06.2020г.
Свали този файл (Договор - СН 1-9 ОП 7.pdf)Договор - СН 1-9 ОП 7.pdf6570 КБ12.06.2020г.
Свали този файл (Договор - СН 1-9 ОП 6.pdf)Договор - СН 1-9 ОП 6.pdf7173 КБ12.06.2020г.
Свали този файл (Договор - СН 1-9 ОП 5.pdf)Договор - СН 1-9 ОП 5.pdf6603 КБ12.06.2020г.
Свали този файл (Договор - СН 1-9 ОП 4.pdf)Договор - СН 1-9 ОП 4.pdf6737 КБ12.06.2020г.
Свали този файл (Договор - СН 1-9 ОП 3.pdf)Договор - СН 1-9 ОП 3.pdf6577 КБ12.06.2020г.
Свали този файл (Договор - СН 1-9 ОП 2.pdf)Договор - СН 1-9 ОП 2.pdf6547 КБ12.06.2020г.
Свали този файл (Договор - СН 1-9 ОП 1.pdf)Договор - СН 1-9 ОП 1.pdf6612 КБ12.06.2020г.
Свали този файл (Протокол ОП СН по ОП 1-9.pdf)Протокол ОП СН по ОП 1-9.pdf23302 КБ28.05.2020г.
Свали този файл (Проект на договор - ПРИЛОЖИМ ЗА ОП 8.docx)Проект на договор - ПРИЛОЖИМ ЗА ОП 8.docx67 КБ17.03.2020г.
Свали този файл (Проект на договор - ПРИЛОЖИМ ЗА ОП 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 И 9.docx)Проект на договор - ПРИЛОЖИМ ЗА ОП 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 И 9.docx67 КБ17.03.2020г.
Свали този файл (ОП № 9 - Техническо задание - с. Скалак.pdf)ОП № 9 - Техническо задание - с. Скалак.pdf966 КБ17.03.2020г.
Свали този файл (ОП № 8 - Техническа спецификация - Чал-Багрилци.pdf)ОП № 8 - Техническа спецификация - Чал-Багрилци.pdf568 КБ17.03.2020г.
Свали този файл (ОП № 5 -Техн. спецификация - улици м. Рудници, с. Г.Кула.pdf)ОП № 5 -Техн. спецификация - улици м. Рудници, с. Г.Кула.pdf245 КБ17.03.2020г.
Свали този файл (ОП № 5 -Извадка от ПУП с маркирани участъци от улици за изпълнение - м. Рудници, с. Г.Кула.pdf)ОП № 5 -Извадка от ПУП с маркирани участъци от улици за изпълнение - м. Рудници, с. Г.Кула.pdf273 КБ17.03.2020г.
Свали този файл (Обява и приложения - Община Крумовград ДФЗ СН Улици.doc)Обява и приложения - Община Крумовград ДФЗ СН Улици.doc352 КБ17.03.2020г.
Свали този файл (Обява за обществена поръчка - СН 1-9.pdf)Обява за обществена поръчка - СН 1-9.pdf4365 КБ17.03.2020г.
Свали този файл (Образец № 4 Ценово предложение.docx)Образец № 4 Ценово предложение.docx34 КБ17.03.2020г.
Свали този файл (Образец № 3 Предложение за изпълнение.docx)Образец № 3 Предложение за изпълнение.docx37 КБ17.03.2020г.
Свали този файл (Образец № 2 - Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП ОП НСН.docx)Образец № 2 - Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП ОП НСН.docx42 КБ17.03.2020г.
Свали този файл (Образец № 1а - Опис на представените документи ОП НСН.docx)Образец № 1а - Опис на представените документи ОП НСН.docx36 КБ17.03.2020г.
Свали този файл (Образец № 1 - Заявление ОП НСН.docx)Образец № 1 - Заявление ОП НСН.docx21 КБ17.03.2020г.
Свали този файл (Информация за публикувана обява - СН 1-9.pdf)Информация за публикувана обява - СН 1-9.pdf1578 КБ17.03.2020г.
Свали този файл (Заповед за откриване на ОП - СН 1-9.pdf)Заповед за откриване на ОП - СН 1-9.pdf1347 КБ17.03.2020г.
Свали този файл (ИП по ОП № 1 - ЕЕ на ОУ с. Токачка.rar)ИП по ОП № 1 - ЕЕ на ОУ с. Токачка.rar56148 КБ17.03.2020г.
Свали този файл (ИП по ОП № 2 -Обществена пералня.rar)ИП по ОП № 2 -Обществена пералня.rar34605 КБ17.03.2020г.
Свали този файл (ИП по ОП № 3 -Реконструкция на ул. Отец Паисий.rar)ИП по ОП № 3 -Реконструкция на ул. Отец Паисий.rar11439 КБ17.03.2020г.
Свали този файл (ИП по ОП № 4 - Реконстукция на ул. Изгрев.rar)ИП по ОП № 4 - Реконстукция на ул. Изгрев.rar11356 КБ17.03.2020г.
Свали този файл (ИП по ОП № 6 - Път - Овчари 2-ри етап-1.rar)ИП по ОП № 6 - Път - Овчари 2-ри етап-1.rar58666 КБ17.03.2020г.
Свали този файл (ИП по ОП № 6 - Път - Овчари 2-ри етап-2.rar)ИП по ОП № 6 - Път - Овчари 2-ри етап-2.rar72254 КБ17.03.2020г.
Свали този файл (ИП по ОП № 7 - Кметство с. Пелин.rar)ИП по ОП № 7 - Кметство с. Пелин.rar8915 КБ17.03.2020г.
  • Публикувана на 17 Март 2020
  • Посещения: 1366

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map