Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Изпълнение на Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект „Гранично полицейско управление – Крумовград“ в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0172-С01 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Процедура Пряко договаряне
Възложител:   Община Крумовград
АОП с уник.№:    00467-2017-0032
Описание:  

„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)  на обект „Гранично полицейско управление – Крумовград“ в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0172-С01 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.“

Краен срок за подаване на оферти:     

 

  • Публикувана на 11 Август 2017
  • Посещения: 1223

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map