Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на тренинг - обучения по проект № BG05M2OP001-3.001-0089 „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград“

Процедура Пряко договаряне
Възложител:   Община Крумовград
     00467-2017-0025
Описание:  

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на  тренинг - обучения  по                         проект  № BG05M2OP001-3.001-0089 „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Организиране и провеждане на тренинг-обучения” и

Обособена позиция № 2 „Организиране и провеждане на мероприятия за активно включване на семейството”

Краен срок за подаване на оферти:     
  • Публикувана на 16 Февруари 2017
  • Посещения: 1832

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map