Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Периодична доставка на строителни материали за нуждите на община Крумовград и обслужващите звена” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 5

Процедура

 

Публични състезания - Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880998)

Възложител:

 

Община Крумовград

АОП No:

  00467-2018-0015

Описание:

 

Предмет на обществената поръчка е „Периодична доставка на строителни материали за нуждите на община Крумовград и обслужващите звена”, със следните обособени позиции: № 1 „Строителни материали и инвентар”, № 2 „ВиК материали, части и инвентар”, № 3 „Метал и метални изделия”, № 4 „Бои, подови и стенни покрития и инвентар”, № 5 „Електрически материали”. Предвид спецификата на настоящата обществена поръчка възложителят залага прогнозни количества на доставяните строителни материали и инвентар. Количествата за всяка обособена позиция поотделно са посочени в техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка, като същите са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Закупуването на артикулите ще се определя съгласно възникналите нужди на възложителя.

Краен срок за подаване на оферти: 

  21/12/2018 17:00
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключил договор - Строителни материали ОП 1.pdf)Обявление за приключил договор - Строителни материали ОП 1.pdf1940 КБ23.04.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключил договор - Строителни материали ОП 3.pdf)Обявление за приключил договор - Строителни материали ОП 3.pdf1900 КБ23.04.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключил договор - Строителни материали ОП 5.pdf)Обявление за приключил договор - Строителни материали ОП 5.pdf1905 КБ23.04.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор за ОП Строителни материали - ВиК материали.pdf)Обявление за приключване на договор за ОП Строителни материали - ВиК материали.pdf1740 КБ07.10.2019г.
Свали този файл (Обявление за изпълнен договор.pdf)Обявление за изпълнен договор.pdf1569 КБ05.07.2019г.
Свали този файл (Договор № 165 и приложения към него - Строителни материали ОП № 5.pdf)Договор № 165 и приложения към него - Строителни материали ОП № 5.pdf7512 КБ04.04.2019г.
Свали този файл (Договор № 137 и приложения към него - Строителни материали ОП № 4.pdf)Договор № 137 и приложения към него - Строителни материали ОП № 4.pdf12477 КБ04.04.2019г.
Свали този файл (Договор № 136 и приложения към него - Строителни материали ОП № 3.pdf)Договор № 136 и приложения към него - Строителни материали ОП № 3.pdf11218 КБ04.04.2019г.
Свали този файл (Договор № 135 и приложения към него - Строителни материали ОП № 2.pdf)Договор № 135 и приложения към него - Строителни материали ОП № 2.pdf14923 КБ04.04.2019г.
Свали този файл (Договор № 134 и приложения към него - Строителни материали ОП № 1.pdf)Договор № 134 и приложения към него - Строителни материали ОП № 1.pdf9302 КБ04.04.2019г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка - Строителни материали.pdf)Обявление за възложена поръчка - Строителни материали.pdf5956 КБ04.04.2019г.
Свали този файл (Протокол 4 - строителни материали 2018.pdf)Протокол 4 - строителни материали 2018.pdf5182 КБ08.02.2019г.
Свали този файл (Протокол 3 - строителни материали 2018.pdf)Протокол 3 - строителни материали 2018.pdf5816 КБ08.02.2019г.
Свали този файл (Протокол 2 - строителни материали 2018.pdf)Протокол 2 - строителни материали 2018.pdf2770 КБ08.02.2019г.
Свали този файл (Заповед - класиране - стр. материали 2018.pdf)Заповед - класиране - стр. материали 2018.pdf2640 КБ08.02.2019г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf355 КБ18.01.2019г.
Свали този файл (Протокол № 1 - строителни материали.pdf)Протокол № 1 - строителни материали.pdf8072 КБ09.01.2019г.
Свали този файл (Оконч. становище на АОП за законосъобразност.pdf)Оконч. становище на АОП за законосъобразност.pdf832 КБ11.12.2018г.
Свали този файл (ЕЕДОП - образец № 2 ОП строителни материали.zip)ЕЕДОП - образец № 2 ОП строителни материали.zip78 КБ29.11.2018г.
Свали този файл (Проект на договор.doc)Проект на договор.doc76 КБ29.11.2018г.
Свали този файл (Техническа спецификация - строителни материали 2018.doc)Техническа спецификация - строителни материали 2018.doc2139 КБ29.11.2018г.
Свали този файл (УКАЗАНИЯ 2018-доставка на строителни материали.docx)УКАЗАНИЯ 2018-доставка на строителни материали.docx95 КБ29.11.2018г.
Свали този файл (Образец № 4.1.xls)Образец № 4.1.xls429 КБ29.11.2018г.
Свали този файл (Образци № 1,  3, 4 и  5 към документацията.docx)Образци № 1, 3, 4 и 5 към документацията.docx49 КБ29.11.2018г.
Свали този файл (Заповед за откриване на ОП - Строителни материали.pdf)Заповед за откриване на ОП - Строителни материали.pdf631 КБ29.11.2018г.
Свали този файл (Становище за осъществен контрол-строителни материали.pdf)Становище за осъществен контрол-строителни материали.pdf1358 КБ29.11.2018г.
Свали този файл (Обявление за поръчка - Строителни материали.pdf)Обявление за поръчка - Строителни материали.pdf6395 КБ29.11.2018г.
Свали този файл (Решение за откриване на ОП - Строителни материали.pdf)Решение за откриване на ОП - Строителни материали.pdf1827 КБ29.11.2018г.
  • Публикувана на 29 Ноември 2018
  • Посещения: 1524

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map