Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа в град Крумовград по обособени позиции № 1, 2, 3 и 4

Процедура

 

Публични състезания

Възложител:

 

Община Крумовград

АОП No:

 
00467-2018-0011

Описание:

 

Предмет на настоящата обществена поръчка е рехабилитация и благоустрояване на четири броя улици в гр. Крумовград. За обектите предмет на всяка обособена позиция поотделно има инвестиционни проекти, които са неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническите спецификации, свързани с изпълнението на СМР, са описани и рамкирани в инвестиционните проекти, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС за всеки обект, които са част от инвестиционните проекти. Проекта за всяка една обособена позиция включва: ремонтни дейности по тротоари и улични настилки и подобряване на отводняването.

Краен срок за подаване на оферти: 

  19/11/2018 17:00
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление до АОП за невъзложена-прекратена ОП.pdf)Обявление до АОП за невъзложена-прекратена ОП.pdf5216 КБ14.11.2018г.
Свали този файл (Заповед за прекратяване на ОП.pdf)Заповед за прекратяване на ОП.pdf969 КБ29.10.2018г.
Свали този файл (Становище за осъществяване на контрол II етап.pdf)Становище за осъществяване на контрол II етап.pdf1264 КБ29.10.2018г.
Свали този файл (Технически проект - ул. Капитан Петко Войвода ОП 3.rar)Технически проект - ул. Капитан Петко Войвода ОП 3.rar2367 КБ18.10.2018г.
Свали този файл (Технически проект - ул. Георги С. Раковски ОП 2.rar)Технически проект - ул. Георги С. Раковски ОП 2.rar27967 КБ18.10.2018г.
Свали този файл (Техническа спецификация - Крумовград-окончателно.docx)Техническа спецификация - Крумовград-окончателно.docx144 КБ18.10.2018г.
Свали този файл (Техниески проект - ул. Тракия ОП 1.rar)Техниески проект - ул. Тракия ОП 1.rar40827 КБ18.10.2018г.
Свали този файл (Становище за осъществен контрол -  АОП.pdf)Становище за осъществен контрол - АОП.pdf1290 КБ18.10.2018г.
Свали този файл (Становище за извършена проверка от външен експерт на проектите на ТС.pdf)Становище за извършена проверка от външен експерт на проектите на ТС.pdf2800 КБ18.10.2018г.
Свали този файл (Проект на договор.doc)Проект на договор.doc82 КБ18.10.2018г.
Свали този файл (Образци СМР на улици гр. Крумовград.docx)Образци СМР на улици гр. Крумовград.docx45 КБ18.10.2018г.
Свали този файл (Образец 4.4 - КС -ул. Беломорска ОП № 4.xlsx)Образец 4.4 - КС -ул. Беломорска ОП № 4.xlsx15 КБ18.10.2018г.
Свали този файл (Образец 4.3 - КС -ул. Капитан Петко Войвода ОП № 3.xlsx)Образец 4.3 - КС -ул. Капитан Петко Войвода ОП № 3.xlsx15 КБ18.10.2018г.
Свали този файл (Образец 4.2 - КС -ул. Г. С. Раковски ОП № 2.xlsx)Образец 4.2 - КС -ул. Г. С. Раковски ОП № 2.xlsx15 КБ18.10.2018г.
Свали този файл (Образец 4.1 - КС -ул. Тракия ОП № 1.xlsx)Образец 4.1 - КС -ул. Тракия ОП № 1.xlsx15 КБ18.10.2018г.
Свали този файл (еЕЕДОП - образец № 2 ОП улици 1-4.zip)еЕЕДОП - образец № 2 ОП улици 1-4.zip85 КБ18.10.2018г.
Свали този файл (Документация - улици и тротоари гр. Крумовград-окончателен.docx)Документация - улици и тротоари гр. Крумовград-окончателен.docx111 КБ18.10.2018г.
Свали този файл (Решение за откриване на процедура - ОП Улици гр. Крумовград.pdf)Решение за откриване на процедура - ОП Улици гр. Крумовград.pdf2010 КБ18.10.2018г.
Свали този файл (Обявление - ОП Улици гр. Крумовград.pdf)Обявление - ОП Улици гр. Крумовград.pdf7312 КБ18.10.2018г.
  • Публикувана на 18 Октомври 2018
  • Посещения: 1067

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map