Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Доставка на контейнери тип „Ракла“ за разделно събиране на отпадъци за нуждите на община Крумовград

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980719)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 04-06-2020
Номер на поръчката: 00467-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Доставка на контейнери тип „Ракла“ за разделно събиране на отпадъци за нуждите на община Крумовград”
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на контейнери тип „Ракла“ или еквивалент за разделно събиране на отпадъци – около 300 бр. за нуждите на Община Крумовград. Доставените съдове следва да бъдат нови, неупотребявани, с вместимост 1100 литра, горещо поцинковани с пластмасов капак и педал за крачно отваряне на капака. Включените в обществената поръчка продукти, с посочени прогнозни количества, са описани подробно в Техническата спецификация към настоящата документация. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническата спецификация на изискванията на Възложителя („Техническата спецификация“), съдържащи се в настоящата документация за обществена поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/06/2020 17:00
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Доставка на контейнери.pdf)Обявление за приключен договор - Доставка на контейнери.pdf2539 КБ25.01.2021г.
Свали този файл (Договор - доставка на контейнери - ЗАЛИЧЕН.pdf)Договор - доставка на контейнери - ЗАЛИЧЕН.pdf5034 КБ29.10.2020г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка- доставка на контейнери.pdf)Обявление за възложена поръчка- доставка на контейнери.pdf2691 КБ29.10.2020г.
Свали този файл (Заповед за класиране - ОП Доставка на контейнери.pdf)Заповед за класиране - ОП Доставка на контейнери.pdf2900 КБ17.09.2020г.
Свали този файл (Протокол по чл. 60а от ППЗОП - ОП Доставка на контейнери.pdf)Протокол по чл. 60а от ППЗОП - ОП Доставка на контейнери.pdf2468 КБ17.09.2020г.
Свали този файл (Протокол № 2 - ОП Доставка на контейнери.pdf)Протокол № 2 - ОП Доставка на контейнери.pdf4074 КБ17.09.2020г.
Свали този файл (Протокол № 3 - ОП Доставка на контейнери.pdf)Протокол № 3 - ОП Доставка на контейнери.pdf5220 КБ17.09.2020г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на цени-доставка на контейнери.pdf)Съобщение за отваряне на цени-доставка на контейнери.pdf612 КБ28.08.2020г.
Свали този файл (Протокол № 1 - Доставка на контейнери.pdf)Протокол № 1 - Доставка на контейнери.pdf6641 КБ27.07.2020г.
Свали този файл (еЕЕДОП.zip)еЕЕДОП.zip77 КБ04.06.2020г.
Свали този файл (Техническа спецификация - съдове за разделно събиране.docx)Техническа спецификация - съдове за разделно събиране.docx16 КБ04.06.2020г.
Свали този файл (Проект на договор-доставка на съдове за разделно събиране.docx)Проект на договор-доставка на съдове за разделно събиране.docx32 КБ04.06.2020г.
Свали този файл (Образци.docx)Образци.docx27 КБ04.06.2020г.
Свали този файл (Документация - доставка на съдове.docx)Документация - доставка на съдове.docx65 КБ04.06.2020г.
Свали този файл (Решение за откриване на ОП Доставка на контейнери за разделно събиране на отпадъци.pdf)Решение за откриване на ОП Доставка на контейнери за разделно събиране на отпадъци.pdf2308 КБ04.06.2020г.
Свали този файл (Обявление за поръчка - Доставка на контейнери за разделно събиране на отпадъци.pdf)Обявление за поръчка - Доставка на контейнери за разделно събиране на отпадъци.pdf3869 КБ04.06.2020г.
Свали този файл (Заповед за откриване на ОП Доставка на контейнери.pdf)Заповед за откриване на ОП Доставка на контейнери.pdf933 КБ04.06.2020г.
  • Публикувана на 04 Юни 2020
  • Посещения: 1463

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map