Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Рехабилитация на участъци от улици в гр. Крумовград” по обособени позиции № 1 и 2

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980499)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 03-06-2020
Номер на поръчката: 00467-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на участъци от улици в гр. Крумовград” по обособени позиции № 1 и 2
Описание: За обекта по обособена позиция № 1 от обществената поръчка има изработен инвестиционен проект, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническите спецификации, свързани с изпълнението на строителството за обекта са описани и рамкирани в инвестиционния проект, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС, която е част от инвестиционния проект. Категория на строежа съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ е: IV-та категория. Настоящият обект е за Рехабилитация на ул. „Димитър Благоев“ от ОТ 400 до ОТ 221. Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени по обособена позиция № 2 е предвидено да се извърши машинно преасфалтиране на не по-малко от 560 кв.м. на улици припокриващи се с третокласна републиканска пътна мрежа на територията на гр. Крумовград.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/06/2020 17:00
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключен договор - ОП Рехабилитация на улици ОП № 1 ул. Димитър Благоев - НАР ООД.pdf)Обявление за приключен договор - ОП Рехабилитация на улици ОП № 1 ул. Димитър Благоев - НАР ООД.pdf2991 КБ07.10.2021г.
Свали този файл (Договор с Изпълнителя ОП 1 ул. Димитър Благоев - заличен.pdf)Договор с Изпълнителя ОП 1 ул. Димитър Благоев - заличен.pdf3179 КБ20.10.2020г.
Свали този файл (Договор с Изпълнителя ОП 2 - заличен.pdf)Договор с Изпълнителя ОП 2 - заличен.pdf3060 КБ20.10.2020г.
Свали този файл (Обявление до АОП за възложена ОП Рехабилитация на улици ОП 1 и 2.pdf)Обявление до АОП за възложена ОП Рехабилитация на улици ОП 1 и 2.pdf3293 КБ20.10.2020г.
Свали този файл (Техническо предложение на Изпълнителя ОП 1 - заличен.pdf)Техническо предложение на Изпълнителя ОП 1 - заличен.pdf9190 КБ20.10.2020г.
Свали този файл (Техническо предложение на Изпълнителя ОП 2 - заличен.pdf)Техническо предложение на Изпълнителя ОП 2 - заличен.pdf3043 КБ20.10.2020г.
Свали този файл (Ценово предложение на Изпълнителя ОП 1 - заличен.pdf)Ценово предложение на Изпълнителя ОП 1 - заличен.pdf1775 КБ20.10.2020г.
Свали този файл (Ценово предложение на Изпълнителя ОП 2 - заличен.pdf)Ценово предложение на Изпълнителя ОП 2 - заличен.pdf1253 КБ20.10.2020г.
Свали този файл (Заповед класирам ОП СМР улици ОП 1 и 2 - заличена информация.pdf)Заповед класирам ОП СМР улици ОП 1 и 2 - заличена информация.pdf2608 КБ11.09.2020г.
Свали този файл (Протокол № 1 ОП СМР улици ОП 1 и 2 - заличена информация.pdf)Протокол № 1 ОП СМР улици ОП 1 и 2 - заличена информация.pdf2579 КБ11.09.2020г.
Свали този файл (Протокол № 2 ОП СМР улици ОП 1 и 2 - заличена информация.pdf)Протокол № 2 ОП СМР улици ОП 1 и 2 - заличена информация.pdf4394 КБ11.09.2020г.
Свали този файл (Протокол № 3 ОП СМР улици ОП 1 и 2 - заличена информация.pdf)Протокол № 3 ОП СМР улици ОП 1 и 2 - заличена информация.pdf3378 КБ11.09.2020г.
Свали този файл (Протокол по чл. 60а от ППЗОП ОП СМР улици ОП 1 и 2 - заличена информация.pdf)Протокол по чл. 60а от ППЗОП ОП СМР улици ОП 1 и 2 - заличена информация.pdf2138 КБ11.09.2020г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценови предложения - Рехабилитация на улици ОП 1 и 2.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения - Рехабилитация на улици ОП 1 и 2.pdf677 КБ29.07.2020г.
Свали този файл (Разяснение - ОП Рехабилитация на улици ОП 1 и 2.pdf)Разяснение - ОП Рехабилитация на улици ОП 1 и 2.pdf1328 КБ22.06.2020г.
Свали този файл (Проект.rar)Проект.rar74217 КБ03.06.2020г.
Свали този файл (Образец № 2 ЕЕДОП.zip)Образец № 2 ЕЕДОП.zip85 КБ03.06.2020г.
Свали този файл (Приложение № 2 Техническа спецификация за ОП 32.docx)Приложение № 2 Техническа спецификация за ОП 32.docx21 КБ03.06.2020г.
Свали този файл (Образци -ОП Рехабилитация улици по ОП 1 и 2.docx)Образци -ОП Рехабилитация улици по ОП 1 и 2.docx67 КБ03.06.2020г.
Свали този файл (Документация Рехабилитации ОП 1 и 2.docx)Документация Рехабилитации ОП 1 и 2.docx96 КБ03.06.2020г.
Свали този файл (Приложение № 4 - Проект на договор -Приложим за обособени позиции № 2.doc)Приложение № 4 - Проект на договор -Приложим за обособени позиции № 2.doc84 КБ03.06.2020г.
Свали този файл (Приложение № 3 - Проект на договор - Приложим за обособени позиции № 1.doc)Приложение № 3 - Проект на договор - Приложим за обособени позиции № 1.doc85 КБ03.06.2020г.
Свали този файл (Приложение № 4.2 . КС - РПМ ОП 2.xlsx)Приложение № 4.2 . КС - РПМ ОП 2.xlsx11 КБ03.06.2020г.
Свали този файл (Приложение № 4.1. - КС - ул. Д.Благоев - от ОТ 400 до ОТ221.xlsx)Приложение № 4.1. - КС - ул. Д.Благоев - от ОТ 400 до ОТ221.xlsx14 КБ03.06.2020г.
Свали този файл (Решение за откриване на ОП Рехабилитация на улици ОП 1 и 2.pdf)Решение за откриване на ОП Рехабилитация на улици ОП 1 и 2.pdf2774 КБ03.06.2020г.
Свали този файл (Обявление за поръчка - Рехабилитация на улици ОП 1 и 2.pdf)Обявление за поръчка - Рехабилитация на улици ОП 1 и 2.pdf6919 КБ03.06.2020г.
Свали този файл (Заповед за откриване на ОП Рехабилитация на улици ОП 1 и 2.pdf)Заповед за откриване на ОП Рехабилитация на улици ОП 1 и 2.pdf1046 КБ03.06.2020г.
  • Публикувана на 03 Юни 2020
  • Посещения: 1575

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map