Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Изпълнение на СМР за обект: „Преустройство на помещения в „Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК Крумовград“ за експозиция „Ада тепе“

 

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967807)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 24-03-2020
Номер на поръчката: 00467-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР за обект: „Преустройство на помещения в „Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК Крумовград“ за експозиция „Ада тепе““
Описание: За обекта има инвестиционен проект, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническата спецификация, свързана с изпълнението на СМР, е описана и рамкирана в инвестиционния проект, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности, които следва да се изпълнят са описани в КС, която е част от инвестиционния проект. Строежът е първа група, пета категория съгласно ЗУТ и Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи. Изпълнението на обекта си поставя за основна цел представянето на едно уникално за района на Крумовград наследство „Ада тепе”: най-старият и най-голям проучен до момента златен рудник в Европа. За постигане на тази цел се предлага реорганизация на част от пространствата в сградата на „Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК Крумовград“.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/04/2020 17:00

 

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключен договор - ОП Преустройство Ада тепе - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - ОП Преустройство Ада тепе - заличено.pdf2745 КБ15.12.2021г.
Свали този файл (Ценово предложение на изпълнителя.pdf)Ценово предложение на изпълнителя.pdf8143 КБ25.08.2020г.
Свали този файл (Договор с определения изпълните на ОП СМР Ада тепе.pdf)Договор с определения изпълните на ОП СМР Ада тепе.pdf3490 КБ25.08.2020г.
Свали този файл (Обявление до АОП за възложена ОП СМР Ада тепе.pdf)Обявление до АОП за възложена ОП СМР Ада тепе.pdf2649 КБ25.08.2020г.
Свали този файл (Техническо предложение на изпълнителя.pdf)Техническо предложение на изпълнителя.pdf13636 КБ25.08.2020г.
Свали този файл (Заповед за класиране - ОП СМР Ада тепе.pdf)Заповед за класиране - ОП СМР Ада тепе.pdf3233 КБ08.07.2020г.
Свали този файл (Протокол № 1 - ОП СМР Ада тепе.pdf)Протокол № 1 - ОП СМР Ада тепе.pdf3825 КБ08.07.2020г.
Свали този файл (Протокол № 2 - ОП СМР Ада тепе.pdf)Протокол № 2 - ОП СМР Ада тепе.pdf7355 КБ08.07.2020г.
Свали този файл (Протокол № 3 - ОП СМР Ада тепе.pdf)Протокол № 3 - ОП СМР Ада тепе.pdf4032 КБ08.07.2020г.
Свали този файл (Протокол по чл. 60а от ППЗОП - ОП СМР Ада тепе.pdf)Протокол по чл. 60а от ППЗОП - ОП СМР Ада тепе.pdf2533 КБ08.07.2020г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценови предложения - ОП Преустройство Ада тепе.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения - ОП Преустройство Ада тепе.pdf642 КБ25.06.2020г.
Свали този файл (КСС - ОБРАЗЕЦ В ШИИТОВЕ.xlsx)КСС - ОБРАЗЕЦ В ШИИТОВЕ.xlsx114 КБ24.03.2020г.
Свали този файл (Образци - Експозиция.docx)Образци - Експозиция.docx53 КБ24.03.2020г.
Свали този файл (Проект на договор - Експозиция.doc)Проект на договор - Експозиция.doc86 КБ24.03.2020г.
Свали този файл (ЕЕДОП - Образец № 2.zip)ЕЕДОП - Образец № 2.zip83 КБ24.03.2020г.
Свали този файл (Проект-експозиция Ада тепе.rar)Проект-експозиция Ада тепе.rar92313 КБ24.03.2020г.
Свали този файл (Обявление ОП Експозиция Ада тепе.pdf)Обявление ОП Експозиция Ада тепе.pdf5473 КБ24.03.2020г.
Свали този файл (Заповед ОП Експозиция Ада тепе.pdf)Заповед ОП Експозиция Ада тепе.pdf738 КБ24.03.2020г.
Свали този файл (Решение ОП Експозиция Ада тепе.pdf)Решение ОП Експозиция Ада тепе.pdf2311 КБ24.03.2020г.
Свали този файл (Документация Експозиция.docx)Документация Експозиция.docx84 КБ24.03.2020г.
  • Публикувана на 24 Март 2020
  • Посещения: 1628

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map