Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „П.Яворов“, с. Токачка, общ. Крумовград

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965886)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 17-03-2020
Номер на поръчката: 00467-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР за обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „П. Яворов“, с. Токачка, общ. Крумовград“
Описание: На обекта се предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ„П. К. Яворов“, с. Токачка, съобразно предвидените мерки в доклада за енергийно обследване, техническия паспорт и инвестиционния проект. За обекта има изготвен инвестиционен проект с разработени части Архитектура, Конструктивна, Електрическа, Енергийна ефективност, ВиК, ТОВК и ПБ, в които са разработени подробно предвидените мерки за изпълнение на обекта. По-обобщено са предвидени следните мерки: • Мярка за енергоспестяване: ЕСМ при генериране на топлина - доставка и монтаж на климатици • Мярка за енергоспестяване: Подмяна на прозорци и врати • Мярка: Топлинно изолиране на покрив • Мярка: Топлинно изолиране на външни стени • Както и мерки за подмяна на водопроводна инсталация и изпълнение по допълнителна електрическа инсталация и др. развити в съответните части от инвестиционния проект.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/04/2020 17:00
  • Публикувана на 17 Март 2020
  • Посещения: 1299

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map