Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

„СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963441)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 05-03-2020
Номер на поръчката: 00467-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград. За обектите по отделните обособени позиции е предвидено да се извършват СРР на съществуващите пътни настилки и участъци от общинска пътна и улична мрежа. Основните дейности, които ще се изпълняват са асфалтиране на съществуваща пътна настилка, направа на бетонови настилки и др.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/03/2020 17:00
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключен договор - ОПМ 2020 г. ОП № 13 Рек. път Овчари - Сенстрой ЕООД.pdf)Обявление за приключен договор - ОПМ 2020 г. ОП № 13 Рек. път Овчари - Сенстрой ЕООД.pdf2857 КБ07.10.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - ОПМ ОП № 12.pdf)Обявление за приключен договор - ОПМ ОП № 12.pdf2532 КБ25.01.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - ОПМ ОП № 14.pdf)Обявление за приключен договор - ОПМ ОП № 14.pdf2346 КБ04.12.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - ОПМ ОП № 11.pdf)Обявление за приключен договор - ОПМ ОП № 11.pdf2687 КБ26.11.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - ОПМ ОП № 10.pdf)Обявление за приключен договор - ОПМ ОП № 10.pdf2727 КБ26.11.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - ОПМ ОП № 9.pdf)Обявление за приключен договор - ОПМ ОП № 9.pdf2571 КБ26.11.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - ОПМ ОП № 4.pdf)Обявление за приключен договор - ОПМ ОП № 4.pdf2498 КБ26.11.2020г.
Свали този файл (Анекс към договора по ОП 10 - заличен.pdf)Анекс към договора по ОП 10 - заличен.pdf1320 КБ21.10.2020г.
Свали този файл (Анекс към договора по ОП 11 - заличен.pdf)Анекс към договора по ОП 11 - заличен.pdf1345 КБ21.10.2020г.
Свали този файл (Обявление до АОП за изменение на договор по ОП 10.pdf)Обявление до АОП за изменение на договор по ОП 10.pdf1559 КБ21.10.2020г.
Свали този файл (Обявление до АОП за изменение на договор по ОП 11.pdf)Обявление до АОП за изменение на договор по ОП 11.pdf1592 КБ21.10.2020г.
Свали този файл (Обявление до АОП за изпълен договор по ОП 5 - заличен.pdf)Обявление до АОП за изпълен договор по ОП 5 - заличен.pdf1486 КБ15.10.2020г.
Свали този файл (Обявление до АОП за изпълен договор по ОП 1 - заличен.pdf)Обявление до АОП за изпълен договор по ОП 1 - заличен.pdf1387 КБ15.10.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - ОПМ ОП 2.pdf)Обявление за приключен договор - ОПМ ОП 2.pdf1720 КБ23.09.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - ОПМ ОП 6.pdf)Обявление за приключен договор - ОПМ ОП 6.pdf1541 КБ23.09.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - ОПМ ОП 7.pdf)Обявление за приключен договор - ОПМ ОП 7.pdf1532 КБ23.09.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - ОПМ ОП 8.pdf)Обявление за приключен договор - ОПМ ОП 8.pdf1501 КБ23.09.2020г.
Свали този файл (Обявление изпълнен договор ОП 3 ОПМ 2020.pdf)Обявление изпълнен договор ОП 3 ОПМ 2020.pdf2419 КБ28.07.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 1 - ДЗЗД ЖП КОМЕРС.pdf)Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 1 - ДЗЗД ЖП КОМЕРС.pdf6415 КБ06.07.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 2 - ДЗЗД ЖП КОМЕРС.pdf)Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 2 - ДЗЗД ЖП КОМЕРС.pdf6300 КБ06.07.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 3 - ТРИ ГРИП ИНВЕСТ ЕООД.pdf)Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 3 - ТРИ ГРИП ИНВЕСТ ЕООД.pdf6700 КБ06.07.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 4 - ТРИ ГРУП ИНВЕСТ ЕООД.pdf)Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 4 - ТРИ ГРУП ИНВЕСТ ЕООД.pdf8243 КБ06.07.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 5 - ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД.pdf)Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 5 - ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД.pdf6208 КБ06.07.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 6 - ТРИ ГРУП ИНВЕСТ ЕООД.pdf)Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 6 - ТРИ ГРУП ИНВЕСТ ЕООД.pdf7430 КБ06.07.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 7 - ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД.pdf)Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 7 - ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД.pdf6208 КБ06.07.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 8 - ТРИ ГРУП ИНВЕСТ ЕООД.pdf)Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 8 - ТРИ ГРУП ИНВЕСТ ЕООД.pdf8168 КБ06.07.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 9 - ТРИ ГРУП ИНВЕСТ ЕООД.pdf)Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 9 - ТРИ ГРУП ИНВЕСТ ЕООД.pdf7877 КБ06.07.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 10 - ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД.pdf)Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 10 - ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД.pdf6132 КБ06.07.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 11 - ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД.pdf)Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 11 - ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД.pdf6100 КБ06.07.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 12 - ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД.pdf)Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 12 - ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД.pdf9993 КБ06.07.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 13 - СЕНСТРОЙ ЕООД.pdf)Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 13 - СЕНСТРОЙ ЕООД.pdf17354 КБ06.07.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 14 - ТРИ ГРУП ИНВЕСТ ЕООД.pdf)Договор и приложения към него - ОПМ ОП № 14 - ТРИ ГРУП ИНВЕСТ ЕООД.pdf5173 КБ06.07.2020г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка - ОПМ 2020 г..pdf)Обявление за възложена поръчка - ОПМ 2020 г..pdf17109 КБ06.07.2020г.
Свали този файл (Протокол по чл. 60а от ППЗОП - ОПМ 2020 по ОП 1-14.pdf)Протокол по чл. 60а от ППЗОП - ОПМ 2020 по ОП 1-14.pdf3485 КБ20.05.2020г.
Свали този файл (Заповед класиране ОПМ 2020 по ОП 1-14.pdf)Заповед класиране ОПМ 2020 по ОП 1-14.pdf4058 КБ20.05.2020г.
Свали този файл (Протокол № 2 - ОПМ 2020 по ОП 1-14.pdf)Протокол № 2 - ОПМ 2020 по ОП 1-14.pdf14151 КБ20.05.2020г.
Свали този файл (Протокол № 3 - ОПМ 2020 по ОП 1-14.pdf)Протокол № 3 - ОПМ 2020 по ОП 1-14.pdf7090 КБ20.05.2020г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценови предложения - ОПМ ОП 1-14.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения - ОПМ ОП 1-14.pdf668 КБ05.05.2020г.
Свали този файл (Протокол 1 ОПМ.pdf)Протокол 1 ОПМ.pdf42373 КБ21.04.2020г.
Свали този файл (Път - Овчари 2-ри етап-2.rar)Път - Овчари 2-ри етап-2.rar72254 КБ05.03.2020г.
Свали този файл (Път - Овчари 2-ри етап-1.rar)Път - Овчари 2-ри етап-1.rar58666 КБ05.03.2020г.
Свали този файл (Приложение № 10 Техническа спецификация за ОП 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 14.docx)Приложение № 10 Техническа спецификация за ОП 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 14.docx33 КБ05.03.2020г.
Свали този файл (Реконструкция  на улица Кирил и Методий.rar)Реконструкция на улица Кирил и Методий.rar28284 КБ05.03.2020г.
Свали този файл (Реконструкция на ул. Отец Паисий.rar)Реконструкция на ул. Отец Паисий.rar11439 КБ05.03.2020г.
Свали този файл (Реконстукция на ул. Изгрев.rar)Реконстукция на ул. Изгрев.rar11356 КБ05.03.2020г.
Свали този файл (Образци -ОПМ 2020.docx)Образци -ОПМ 2020.docx77 КБ05.03.2020г.
Свали този файл (Проект на договор - ОПМ Приложим за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.doc)Проект на договор - ОПМ Приложим за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.doc83 КБ05.03.2020г.
Свали този файл (Проект на договор - ОПМ Приложим за обособени позиции № 10 и 11.doc)Проект на договор - ОПМ Приложим за обособени позиции № 10 и 11.doc88 КБ05.03.2020г.
Свали този файл (Проект на договор - ОПМ Приложим за обособени позиции № 12.doc)Проект на договор - ОПМ Приложим за обособени позиции № 12.doc85 КБ05.03.2020г.
Свали този файл (Проект на договор - ОПМ Приложим за обособени позиции № 13.doc)Проект на договор - ОПМ Приложим за обособени позиции № 13.doc86 КБ05.03.2020г.
Свали този файл (Проект на договор - ОПМ Приложим за обособени позиции № 14.doc)Проект на договор - ОПМ Приложим за обособени позиции № 14.doc84 КБ05.03.2020г.
Свали този файл (Образец № 2 - ЕЕДОП.zip)Образец № 2 - ЕЕДОП.zip82 КБ05.03.2020г.
Свали този файл (Документация ОПМ 2020 ПО ОП 1-14.docx)Документация ОПМ 2020 ПО ОП 1-14.docx131 КБ05.03.2020г.
Свали този файл (КС - образци за всички обособени позиции.rar)КС - образци за всички обособени позиции.rar124 КБ05.03.2020г.
Свали този файл (Заповед за откриване ОП ОПМ 1-14.pdf)Заповед за откриване ОП ОПМ 1-14.pdf876 КБ05.03.2020г.
Свали този файл (Решение за откриване на процедура - ОПМ 1-14.pdf)Решение за откриване на процедура - ОПМ 1-14.pdf2129 КБ05.03.2020г.
Свали този файл (Обявление за поръчка - ОПМ 1-14.pdf)Обявление за поръчка - ОПМ 1-14.pdf13845 КБ05.03.2020г.
  • Публикувана на 05 Март 2020
  • Посещения: 1763

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map