Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

„Периодична доставка на строителни материали за нуждите на община Крумовград и обслужващите звена” по обособени позиции № 1, 2 и 3.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962903)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 02-03-2020
Номер на поръчката: 00467-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Периодична доставка на строителни материали за нуждите на община Крумовград и обслужващите звена” по обособени позиции № 1, 2 и 3
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Периодична доставка на строителни материали за нуждите на община Крумовград и обслужващите звена” със следните обособени позиции: № 1 „Строителни материали и инвентар“, № 2 „Метал и метални изделия“, № 3 „Електрически материали“. Предвид спецификата на настоящата обществена поръчка възложителят залага прогнозни количества на доставяните строителни материали и инвентар по всяка от обособените позиции, включени в предмета на поръчката. Количествата са посочени в техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка, като същите са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Закупуването на артикулите ще се определя съгласно възникналите нужди на възложителя.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/03/2020 17:00
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Строителни материали ОП № 1.pdf)Обявление за приключен договор - Строителни материали ОП № 1.pdf2697 КБ25.01.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Строителни материали ОП № 2.pdf)Обявление за приключен договор - Строителни материали ОП № 2.pdf2689 КБ25.01.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Строителни материали ОП № 3.pdf)Обявление за приключен договор - Строителни материали ОП № 3.pdf2682 КБ25.01.2021г.
Свали този файл (Договор - Строителни материали ОП 1 - ЗАЛИЧЕН.pdf)Договор - Строителни материали ОП 1 - ЗАЛИЧЕН.pdf7986 КБ19.06.2020г.
Свали този файл (Договор - Строителни материали ОП 2 - ЗАЛИЧЕН.pdf)Договор - Строителни материали ОП 2 - ЗАЛИЧЕН.pdf10186 КБ19.06.2020г.
Свали този файл (Договор - Строителни материали ОП 3 - ЗАЛИЧЕН.pdf)Договор - Строителни материали ОП 3 - ЗАЛИЧЕН.pdf8343 КБ19.06.2020г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка -стр.материали.pdf)Обявление за възложена поръчка -стр.материали.pdf4429 КБ19.06.2020г.
Свали този файл (Заповед за класиране ОП Строителни материали.pdf)Заповед за класиране ОП Строителни материали.pdf2420 КБ30.04.2020г.
Свали този файл (Протокол № 1.pdf)Протокол № 1.pdf2771 КБ30.04.2020г.
Свали този файл (Протокол № 2.pdf)Протокол № 2.pdf1693 КБ30.04.2020г.
Свали този файл (Протокол № 3.pdf)Протокол № 3.pdf6030 КБ30.04.2020г.
Свали този файл (Протокол по чл. 60а - ОП Строителни материали.pdf)Протокол по чл. 60а - ОП Строителни материали.pdf2099 КБ30.04.2020г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на цени.pdf)Съобщение за отваряне на цени.pdf379 КБ01.04.2020г.
Свали този файл (Документация - доставка на строителни материали 2020.docx)Документация - доставка на строителни материали 2020.docx73 КБ02.03.2020г.
Свали този файл (Заповед за откриване -Строителни материали ОП 1, 2 и 3.pdf)Заповед за откриване -Строителни материали ОП 1, 2 и 3.pdf881 КБ02.03.2020г.
Свали този файл (Образец № 2 - ЕЕДОП.zip)Образец № 2 - ЕЕДОП.zip79 КБ02.03.2020г.
Свали този файл (Образец № 4.1 - строителни материали 2020.xls)Образец № 4.1 - строителни материали 2020.xls229 КБ02.03.2020г.
Свали този файл (Образци - доставка на строителни материали.docx)Образци - доставка на строителни материали.docx49 КБ02.03.2020г.
Свали този файл (Обявление за поръчка -Строителни материали ОП 1, 2 и 3 (1).pdf)Обявление за поръчка -Строителни материали ОП 1, 2 и 3 (1).pdf5153 КБ02.03.2020г.
Свали този файл (Проект на договор.doc)Проект на договор.doc75 КБ02.03.2020г.
Свали този файл (Решение за поръчка -Строителни материали ОП 1, 2 и 3 (2).pdf)Решение за поръчка -Строителни материали ОП 1, 2 и 3 (2).pdf2123 КБ02.03.2020г.
Свали този файл (Техническа спецификация - ВиК материали.doc)Техническа спецификация - ВиК материали.doc969 КБ02.03.2020г.
  • Публикувана на 02 Март 2020
  • Посещения: 1470

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map