Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Избор на изпълнител на СМР за обект: „Обществена сграда с места за настаняване „Хижа Свежест“, в УПИ – I, кв. 73 с идент. № 39970.501.955 по КК на град Крумовград

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключване на договор ОП СМР Хижа - залечено.pdf)Обявление за приключване на договор ОП СМР Хижа - залечено.pdf2895 КБ10.02.2022г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка СМР хижа Свежест.pdf)Обявление за възложена поръчка СМР хижа Свежест.pdf3426 КБ12.03.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - ОП СМР хижа Свежест - ЗАЛИЧЕНИ.pdf)Договор и приложения към него - ОП СМР хижа Свежест - ЗАЛИЧЕНИ.pdf32279 КБ12.03.2020г.
Свали този файл (Заповед за класиране - СМР хижа Свежест.pdf)Заповед за класиране - СМР хижа Свежест.pdf1243 КБ05.02.2020г.
Свали този файл (Протокол № 1 - СМР хижа Свежест.pdf)Протокол № 1 - СМР хижа Свежест.pdf1518 КБ05.02.2020г.
Свали този файл (Протокол № 2 - СМР хижа Свежест.pdf)Протокол № 2 - СМР хижа Свежест.pdf1052 КБ05.02.2020г.
Свали този файл (Протокол № 3 - СМР хижа Свежест.pdf)Протокол № 3 - СМР хижа Свежест.pdf1811 КБ05.02.2020г.
Свали този файл (Протокол по чл. 60а от ППЗОП - СМР хижа Свежест.pdf)Протокол по чл. 60а от ППЗОП - СМР хижа Свежест.pdf1912 КБ05.02.2020г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценови оферти - СМР хижа Свежест.pdf)Съобщение за отваряне на ценови оферти - СМР хижа Свежест.pdf659 КБ24.01.2020г.
Свали този файл (ПРОЕКТ ХИЖА1.zip)ПРОЕКТ ХИЖА1.zip81507 КБ19.11.2019г.
Свали този файл (ПРОЕКТ ХИЖА2.zip)ПРОЕКТ ХИЖА2.zip59960 КБ19.11.2019г.
Свали този файл (ПРОЕКТ ХИЖА3.zip)ПРОЕКТ ХИЖА3.zip45626 КБ19.11.2019г.
Свали този файл (ПРОЕКТ ХИЖА4.zip)ПРОЕКТ ХИЖА4.zip130232 КБ19.11.2019г.
Свали този файл (Образец № 2 ЕЕДОП ОП СМР Хижа.zip)Образец № 2 ЕЕДОП ОП СМР Хижа.zip85 КБ19.11.2019г.
Свали този файл (Образци - СМР ХИЖА.docx)Образци - СМР ХИЖА.docx55 КБ19.11.2019г.
Свали този файл (Документация СМР ХИЖА.docx)Документация СМР ХИЖА.docx84 КБ19.11.2019г.
Свали този файл (Проект на договор - СМР ХИЖА.doc)Проект на договор - СМР ХИЖА.doc87 КБ19.11.2019г.
Свали този файл (ОБРАЗЕЦ № 4.1  КСС- ОП СМР ХИЖА.xlsx)ОБРАЗЕЦ № 4.1 КСС- ОП СМР ХИЖА.xlsx54 КБ19.11.2019г.
Свали този файл (Решение за откриване на процедура - СМР Хижа Свежест.pdf)Решение за откриване на процедура - СМР Хижа Свежест.pdf2577 КБ19.11.2019г.
Свали този файл (Обявление за поръчка - СМР Хижа Свежест.pdf)Обявление за поръчка - СМР Хижа Свежест.pdf5247 КБ19.11.2019г.
Свали този файл (Заповед за откриване на ОП СМР Хижа Свежест.pdf)Заповед за откриване на ОП СМР Хижа Свежест.pdf894 КБ19.11.2019г.
  • Публикувана на 19 Ноември 2019
  • Посещения: 1390

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map