Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Периодична доставка на ВиК материали, части и инвентар за нуждите на община Крумовград и обслужващите звена

Процедура

 

 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932225)

Възложител:

 

Община Крумовград

АОП с уник. №:

  00467-2019-0016

Описание:

 

Предметът на поръчката включва периодична доставка на ВиК материали, части и инвентар за нуждите на Община Крумовград и обслужващите звена. Предвид спецификата на настоящата обществена поръчка възложителят залага прогнозни количества на доставяните строителни материали и инвентар. Количествата са посочени в техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка, като същите са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Закупуването на артикулите ще се определя съгласно възникналите нужди на възложителя.

подаване на оферти: 

  30/09/2019 17:00
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Доставка на ВиК материали.pdf)Обявление за приключен договор - Доставка на ВиК материали.pdf2545 КБ25.01.2021г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - доставка на ВиК материали.pdf)Договор и приложения към него - доставка на ВиК материали.pdf12830 КБ13.12.2019г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка - ВиК материали.pdf)Обявление за възложена поръчка - ВиК материали.pdf2993 КБ13.12.2019г.
Свали този файл (Протокол по чл. 60а от ППЗОП-доставка на ВиК материали.pdf)Протокол по чл. 60а от ППЗОП-доставка на ВиК материали.pdf1539 КБ24.10.2019г.
Свали този файл (Протокол № 3 - доставка на ВиК материали-zi.pdf)Протокол № 3 - доставка на ВиК материали-zi.pdf3544 КБ24.10.2019г.
Свали този файл (Протокол № 2 - доставка на ВиК материали.pdf)Протокол № 2 - доставка на ВиК материали.pdf1469 КБ24.10.2019г.
Свали този файл (Заповед за класиране-доставка на ВиК материали.pdf)Заповед за класиране-доставка на ВиК материали.pdf1187 КБ24.10.2019г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf379 КБ15.10.2019г.
Свали този файл (Протокол № 1 - ВиК материали.pdf)Протокол № 1 - ВиК материали.pdf2343 КБ07.10.2019г.
Свали този файл (еЕЕДОП.zip)еЕЕДОП.zip78 КБ09.09.2019г.
Свали този файл (Образци - доставка на ВиК материали.docx)Образци - доставка на ВиК материали.docx46 КБ09.09.2019г.
Свали този файл (Документация - доставка на ВиК материали.docx)Документация - доставка на ВиК материали.docx68 КБ09.09.2019г.
Свали този файл (Техническа спецификация - ВиК материали.doc)Техническа спецификация - ВиК материали.doc845 КБ09.09.2019г.
Свали този файл (Проект на договор.doc)Проект на договор.doc76 КБ09.09.2019г.
Свали този файл (Приложение 4.1. - доставка на ВиК материали.xls)Приложение 4.1. - доставка на ВиК материали.xls141 КБ09.09.2019г.
Свали този файл (Решение за откриване на процедура - Доставка на ВиК материали.pdf)Решение за откриване на процедура - Доставка на ВиК материали.pdf2134 КБ09.09.2019г.
Свали този файл (Обявление за поръчка - Доставка на ВиК материали.pdf)Обявление за поръчка - Доставка на ВиК материали.pdf3946 КБ09.09.2019г.
Свали този файл (Заповед за откриване - Доставка на ВиК материали.pdf)Заповед за откриване - Доставка на ВиК материали.pdf902 КБ09.09.2019г.
  • Публикувана на 09 Септември 2019
  • Посещения: 1236

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map