Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Изпълнение на СМР за обект: „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912258)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 17-05-2019
Номер на поръчката: 00467-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР за обект: „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград““
Описание: За обекта има изготвен и одобрен инвестиционен проект, съгласно който основните дейности предвидени за изпълнение на обекта са както следва: 1. Привеждане на обекта в съответствие със закона за енергийна ефективност 2. Привеждане в съответствие с изискванията на наредба № 4 от 01.07.2009г. за изграждане на достъпна среда, включително и за хора с увреждания. Предвидени мерки за безопасност при пожар: 3. Привеждане в съответствие с изискванията на чл. 169 от ЗУТ Пълното описание на предмета на обществената поръчка е дадено в инвестиционния проект на обекта – Приложение № 1, представляваща неразделна част от документацията за обществената поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/06/2019 17:00
Особености: [Финансиране по европейски програми]  
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключен договор - ОП СМР ЕЕ СУ Васил Левски.pdf)Обявление за приключен договор - ОП СМР ЕЕ СУ Васил Левски.pdf1672 КБ23.09.2020г.
Свали този файл (Договор СМР СУ В. Левски и приложенията към него.pdf)Договор СМР СУ В. Левски и приложенията към него.pdf110523 КБ22.08.2019г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка - СМР СУ Васил Левски.pdf)Обявление за възложена поръчка - СМР СУ Васил Левски.pdf2504 КБ22.08.2019г.
Свали този файл (Заповед за класиране.pdf)Заповед за класиране.pdf1212 КБ11.07.2019г.
Свали този файл (Протокол  по чл. 60а.pdf)Протокол по чл. 60а.pdf1533 КБ11.07.2019г.
Свали този файл (Протокол № 2.pdf)Протокол № 2.pdf2967 КБ11.07.2019г.
Свали този файл (Протокол № 3.pdf)Протокол № 3.pdf1255 КБ11.07.2019г.
Свали този файл (Съобщение - СМР СУ Васил Левски.pdf)Съобщение - СМР СУ Васил Левски.pdf486 КБ02.07.2019г.
Свали този файл (Протокол № 1 - СМР СУ Васил Левски.pdf)Протокол № 1 - СМР СУ Васил Левски.pdf2837 КБ20.06.2019г.
Свали този файл (Приложение № 2 Инвестиционен проект за обект СУ В. Левски.rar)Приложение № 2 Инвестиционен проект за обект СУ В. Левски.rar91875 КБ17.05.2019г.
Свали този файл (Приложение № 1- Проект на договор - СУ Васил Левски.doc)Приложение № 1- Проект на договор - СУ Васил Левски.doc83 КБ17.05.2019г.
Свали този файл (Образци -СУ Васил Левски.docx)Образци -СУ Васил Левски.docx106 КБ17.05.2019г.
Свали този файл (Образец № 4.1 - КСС.xlsx)Образец № 4.1 - КСС.xlsx32 КБ17.05.2019г.
Свали този файл (Образец № 2 - ЕЕДОП.zip)Образец № 2 - ЕЕДОП.zip82 КБ17.05.2019г.
Свали този файл (Документация-саниране СУ Васил Левски - окончателен вариант.docx)Документация-саниране СУ Васил Левски - окончателен вариант.docx130 КБ17.05.2019г.
Свали този файл (Заповед за откриване на обществена поръкка - СМР СУ Васил Левски.pdf)Заповед за откриване на обществена поръкка - СМР СУ Васил Левски.pdf780 КБ17.05.2019г.
Свали този файл (Решение за откриване процедура - СМР СУ Васил Левски.pdf)Решение за откриване процедура - СМР СУ Васил Левски.pdf2053 КБ17.05.2019г.
Свали този файл (Обявление за поръкка - СМР СУ Васил Левски.pdf)Обявление за поръкка - СМР СУ Васил Левски.pdf4930 КБ17.05.2019г.
  • Публикувана на 17 Май 2019
  • Посещения: 1386

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map