Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Доставка и монтаж на парково оборудване и обзавеждане за нуждите на проект „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих и туризъм в община Крумовград"

Пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне на разходите, с които община Крумовград ще кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ за проект „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих и туризъм в община Крумовград“, в частта на „Доставка и монтаж на парково оборудване и обзавеждане за нуждите на проект „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих и туризъм в община Крумовград“

 Във връзка с допусната техническа грешка в техническата спецификация и образеца на оферта, прилоежено прилагаме правилните документи необходими за участие в провеждането на настоящите пазарни консултации.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (1- Оферта Парк свят - парково - заличена.pdf)1- Оферта Парк свят - парково - заличена.pdf1495 КБ17.08.2022г.
Свали този файл (2- Дурал - парково - заличена.pdf)2- Дурал - парково - заличена.pdf1402 КБ17.08.2022г.
Свали този файл (3-Оферта Бехи - парково - заличена.pdf)3-Оферта Бехи - парково - заличена.pdf1775 КБ17.08.2022г.
Свали този файл (Доклад - парково - заличен.pdf)Доклад - парково - заличен.pdf1045 КБ17.08.2022г.
Свали този файл (Приемо-предавателен протокол - парково - заличен.pdf)Приемо-предавателен протокол - парково - заличен.pdf579 КБ17.08.2022г.
Свали този файл (Присъствен списък - парково - заличен.pdf)Присъствен списък - парково - заличен.pdf481 КБ17.08.2022г.
Свали този файл (Работна таблица за сравнение на цени - парково - заличена.pdf)Работна таблица за сравнение на цени - парково - заличена.pdf509 КБ17.08.2022г.
Свали този файл (Решение за определяне на стойността на разходите за кандидатстване - парково - заличено.pdf)Решение за определяне на стойността на разходите за кандидатстване - парково - заличено.pdf1020 КБ17.08.2022г.
Свали този файл (Коригиран Образец № 1 - Оферта - парково оборудване.docx)Коригиран Образец № 1 - Оферта - парково оборудване.docx37 КБ09.08.2022г.
Свали този файл (Коригирана Техническа спецификация - парково оборудване.pdf)Коригирана Техническа спецификация - парково оборудване.pdf2705 КБ09.08.2022г.
Свали този файл (Заповед (1).pdf)Заповед (1).pdf457 КБ08.08.2022г.
Свали този файл (Образец № 1 - Оферта - парково оборудване.docx)Образец № 1 - Оферта - парково оборудване.docx37 КБ08.08.2022г.
Свали този файл (Покана - парково оборудване.pdf)Покана - парково оборудване.pdf1073 КБ08.08.2022г.
Свали този файл (Техническа спецификация - парково оборудване.pdf)Техническа спецификация - парково оборудване.pdf2672 КБ08.08.2022г.
  • Публикувана на 08 Август 2022
  • Посещения: 670

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map