Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград – III

Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград – III”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони - 3” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., за обекти: „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда, с идентификатори 39970.502.961.8, 39970.502.961.9, 39970.502.961.10 и 9970.502.961.11, ж.к. „Дружба“, БЛОК № 3, гр. Крумовград“ и „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда, с идентификатори 39970.501.914.5, 39970.501.914.6 и 39970.501.914.7, ж.к. „Запад“, БЛОК № 5, гр. Крумовград

  • Публикувана на 23 Март 2020
  • Посещения: 770

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map