Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Доставка на медицинско оборудване по проект „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечените райони“ с акроним „Здрава община“/“Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas” whit acronym „The Healthy Municipali

Доставка на медицинско оборудване по проект „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечените райони“ с акроним „Здрава община“ “PoliciesforEnhancingAccesstoHealthServicesinDeprivedAreas”  whitacronym  „TheHealthyMunicipality“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020

  • Публикувана на 22 Юли 2019
  • Посещения: 719

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map