Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

„Доставка на хранителни продукти, необходими за ученическите столове, учебните и социалните заведения на територията на община Крумовград” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6

 

 Отворена
Процедура 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)(779356)

Възложител:   Община Крумовград
АОП с уник. №:   00467-2017-0027
Описание:   Предмет на обществената поръчка е „Доставка на хранителни продукти, необходими за ученическите столове, учебните и социалните заведения на територията на община Крумовград”, със следните обособени позиции: № 1 – „Хляб и хлебни изделия”; № 2 – „Мляко и млечни продукти”; № 3 – „Месо, месни продукти и риба”; № 4 – „Плодове и зеленчуци”; № 5 – „Други хранителни продукти и подправки”; № 6 – „Консерви и захарни изделия”. Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към настоящата документация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор.
подаване на оферти:   

03/05/2017 17:00

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление приключил договор ОП 1.pdf)Обявление приключил договор ОП 1.pdf1416 КБ08.08.2018г.
Свали този файл (Обявление приключил договор ОП 3.pdf)Обявление приключил договор ОП 3.pdf1429 КБ08.08.2018г.
Свали този файл (Обявление приключил договор ОП 4.pdf)Обявление приключил договор ОП 4.pdf1418 КБ08.08.2018г.
Свали този файл (Обявление приключил договор ОП 5.pdf)Обявление приключил договор ОП 5.pdf1407 КБ08.08.2018г.
Свали този файл (Обявление приключил договор ОП 6.pdf)Обявление приключил договор ОП 6.pdf1451 КБ08.08.2018г.
Свали този файл (Ценово предложение ОП 6 Консерви и захарни изделия.pdf)Ценово предложение ОП 6 Консерви и захарни изделия.pdf1116 КБ22.08.2017г.
Свали този файл (Техническо предложение ОП 6 Консерви и захарни изделия.pdf)Техническо предложение ОП 6 Консерви и захарни изделия.pdf4363 КБ22.08.2017г.
Свали този файл (Договор ОП 6 Консерви и захарни изделия.pdf)Договор ОП 6 Консерви и захарни изделия.pdf8118 КБ22.08.2017г.
Свали този файл (Ценово предложение ОП 5 Други храни и подправки.pdf)Ценово предложение ОП 5 Други храни и подправки.pdf1180 КБ22.08.2017г.
Свали този файл (Техническо предложение ОП 5 Други храни и подправки.pdf)Техническо предложение ОП 5 Други храни и подправки.pdf3829 КБ22.08.2017г.
Свали този файл (Договор ОП 5 Други храни и подправки.pdf)Договор ОП 5 Други храни и подправки.pdf8102 КБ22.08.2017г.
Свали този файл (Ценово предложение ОП 4 Плодове и зеленчуци.pdf)Ценово предложение ОП 4 Плодове и зеленчуци.pdf1260 КБ22.08.2017г.
Свали този файл (Техническо предложение ОП 4 Плодове и зеленчуци.pdf)Техническо предложение ОП 4 Плодове и зеленчуци.pdf6047 КБ22.08.2017г.
Свали този файл (Договор ОП 4 Плодове и зеленчуци.pdf)Договор ОП 4 Плодове и зеленчуци.pdf8070 КБ22.08.2017г.
Свали този файл (Ценово предложение ОП 3  Месо, месни продукти и риба (2).pdf)Ценово предложение ОП 3 Месо, месни продукти и риба (2).pdf1041 КБ22.08.2017г.
Свали този файл (Техническо предложение ОП 3  Месо, месни продукти и риба (1).pdf)Техническо предложение ОП 3 Месо, месни продукти и риба (1).pdf3658 КБ22.08.2017г.
Свали този файл (Договор ОП 3 Месо, месни продукти и риба.pdf)Договор ОП 3 Месо, месни продукти и риба.pdf8066 КБ22.08.2017г.
Свали този файл (Ценово предложение ОП 1  Хляб и хлебни изделия.pdf)Ценово предложение ОП 1 Хляб и хлебни изделия.pdf965 КБ22.08.2017г.
Свали този файл (Техническо предложение ОП 1  Хляб и хлебни изделия.pdf)Техническо предложение ОП 1 Хляб и хлебни изделия.pdf1631 КБ22.08.2017г.
Свали този файл (Договор ОП 1 Хляб и хлебни изделия.pdf)Договор ОП 1 Хляб и хлебни изделия.pdf7757 КБ22.08.2017г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка по ОП 1, 3, 4, 5 и 6 Хранителни продукти 2017.pdf)Обявление за възложена поръчка по ОП 1, 3, 4, 5 и 6 Хранителни продукти 2017.pdf6443 КБ22.08.2017г.
Свали този файл (Доклад.pdf)Доклад.pdf1933 КБ23.06.2017г.
Свали този файл (Заповед за класиране.pdf)Заповед за класиране.pdf2144 КБ23.06.2017г.
Свали този файл (Протокол 2.pdf)Протокол 2.pdf1844 КБ23.06.2017г.
Свали този файл (Протокол 3.pdf)Протокол 3.pdf3472 КБ23.06.2017г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценовите предложения ОП Хранителни продукти.pdf)Съобщение за отваряне на ценовите предложения ОП Хранителни продукти.pdf330 КБ08.06.2017г.
Свали този файл (Обявление до АОП за прекратяване на общ. поръч. по ОП № 2.pdf)Обявление до АОП за прекратяване на общ. поръч. по ОП № 2.pdf4081 КБ19.05.2017г.
Свали този файл (Протокол № 1 Доставка на хранителни продукти.pdf)Протокол № 1 Доставка на хранителни продукти.pdf5517 КБ16.05.2017г.
Свали този файл (Заповед за прекратяване на ОП по обос. позиция № 2.pdf)Заповед за прекратяване на ОП по обос. позиция № 2.pdf388 КБ04.05.2017г.
Свали този файл (Техническа спецификация - Приложение № 8 - част 2.docx)Техническа спецификация - Приложение № 8 - част 2.docx24 КБ27.03.2017г.
Свали този файл (ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - Приложение № 8 - част 1.xls)ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - Приложение № 8 - част 1.xls104 КБ27.03.2017г.
Свали този файл (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 към документацията ХрП 2017.docx)Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 към документацията ХрП 2017.docx37 КБ27.03.2017г.
Свали този файл (Приложение № 7-Образец Договор Доставка на хранителни продукти.doc)Приложение № 7-Образец Договор Доставка на хранителни продукти.doc173 КБ27.03.2017г.
Свали този файл (Приложение № 5-1.docx)Приложение № 5-1.docx58 КБ27.03.2017г.
Свали този файл (Приложение № 2-1.xls)Приложение № 2-1.xls106 КБ27.03.2017г.
Свали този файл (ЕЕДОП.doc)ЕЕДОП.doc209 КБ27.03.2017г.
Свали този файл (Документация за участие Доставка на хранителни продукти.doc)Документация за участие Доставка на хранителни продукти.doc263 КБ27.03.2017г.
Свали този файл (Решение за ОП Доставка на хранителни продукти 27.03.2017 г..pdf)Решение за ОП Доставка на хранителни продукти 27.03.2017 г..pdf1687 КБ27.03.2017г.
Свали този файл (Обявление за ОП Доставка на хранителни продукти 27.03.2017 г..pdf)Обявление за ОП Доставка на хранителни продукти 27.03.2017 г..pdf6119 КБ27.03.2017г.
  • Публикувана на 27 Март 2017
  • Посещения: 1921

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map