Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, АВТОРСКИ НАДЗОР) НА ОБЕКТ „ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КРУМОВГРАД”

 

 Отворена
Процедура Публично състезание

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Възложител:   Община Крумовград
АОП с уник. №:   00467-2017-0015
Описание:   Обект на инженеринга: Гранично полицейско управление – Крумовград. Сградата на Гранично полицейско управление в гр. Крумовград е построена през 1972г., представлява четвърта категория строеж и е с РЗП 1168,16 м2, държавна публична собственост е. Описание на дейностите в обхвата на поръчката: 1.Разработване на инвестиционен проект; 2. Изпълнение на СМР; 3. Авторски надзор. Подробно дейностите са описани в Техническата спецификация.
подаване на оферти:   

15/03/2017 17:00

 

  • Публикувана на 25 Януари 2017
  • Посещения: 1664

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map