Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и оценка на съответствието за обект „Административна сграда - Общинска собственост

 

 Отворена
Процедура Публично състезание

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Възложител:   Община Крумовград
АОП с уник. №:   00467-2017-0012
Описание:   В обхвата на поръчката се включват следните услуги: 1. Изготвяне на комплексeн доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти в съответствие с чл. 142, ал. 6, т. 2, ал.10 и ал.11 от ЗУТ и 2. Упражняване на строителен надзор по време на СМР. В обхвата на услугите попада следния обект: Обществената сграда е построена през 1981 г., представлява четвърта категория строеж и е с РЗП 1754,26 м2, ситуирана е в гр. Крумовград, на ул. „Трети март“ №3. Тя е част от свързано застрояване в централна градска част, като архитектурния образ на сградата е типичен за околните градски застройки в комплекса.
подаване на оферти:   

16/03/2017 17:00

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
Файл/ВръзкаРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключване на договор-НСН АС-ОС.pdf)Обявление за приключване на договор-НСН АС-ОС.pdf1531 КБ28.08.2018г.
Свали този файл (Договор  НСН АПК №BG16RFOP001-2.001-0026-C01-U-005.pdf)Договор НСН АПК №BG16RFOP001-2.001-0026-C01-U-005.pdf7227 КБ01.11.2017г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка-НСН АПК.pdf)Обявление за възложена поръчка-НСН АПК.pdf3048 КБ01.11.2017г.
Свали този файл (Доклад.pdf)Доклад.pdf1856 КБ14.09.2017г.
Свали този файл (Заповед №КО - 756.pdf)Заповед №КО - 756.pdf1955 КБ14.09.2017г.
Свали този файл (Протокол №2.pdf)Протокол №2.pdf8901 КБ14.09.2017г.
Свали този файл (Протокол №3.pdf)Протокол №3.pdf1755 КБ14.09.2017г.
Свали този файл (Съобщение-НСН АС-ОС.pdf)Съобщение-НСН АС-ОС.pdf352 КБ24.08.2017г.
Свали този файл (Протокол 1 - НСН АС-ОС.pdf)Протокол 1 - НСН АС-ОС.pdf4974 КБ27.07.2017г.
Достъп по връзката (/images/profilnakupuvacha/00467-2017-0012/Administrativna_sgrada_bivshe_apk.rar)Administrativna_sgrada_bivshe_apk.rar0 КБ25.01.2017г.
Свали този файл (ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ НСН АС ОС.doc)ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ НСН АС ОС.doc741 КБ25.01.2017г.
Свали този файл (РЕШЕНИЕ НСН АС ОС.pdf)РЕШЕНИЕ НСН АС ОС.pdf2009 КБ25.01.2017г.
Свали този файл (ОБЯВЛЕНИЕ НСН АС ОС.pdf)ОБЯВЛЕНИЕ НСН АС ОС.pdf3880 КБ25.01.2017г.
  • Публикувана на 25 Януари 2017
  • Посещения: 1601

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map