Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) НА ОБЕКТ „АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 Отворена
Процедура Публично състезание

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Възложител:   Община Крумовград
АОП с уник. №:    00467-2017-0011
Описание:   Инженеринг за внедряване на мерки за енергийна ефективност на АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ в град Крумовград, който обхваща: 1. Разработването на инвестиционен проект следва да е във фаза „Работен“ на обект от първа група четвърта категория строежи с РЗП 1754,26 кв.м., вид на собствеността – общинска собственост. 2. изпълнение на строителство по изготвения инвестиционен проект по т.1; 3. упражняване на авторски надзор за изпълнението на инвестиционния проект по време на строителството.
подаване на оферти:   

15/03/2017 17:00

  • Публикувана на 25 Януари 2017
  • Посещения: 1520

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map