Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Зимно поддържане и снегопочистване за сезон 2020-2021 г. на общинските пътища на територията на община Крумовград” по обособени позиции № 1-17

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983893)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 12-06-2020
Номер на поръчката: 00467-2020-0014
Процедура: Открита процедура
Име: „Зимно поддържане и снегопочистване за сезон 2020-2021 г. на общинските пътища на територията на община Крумовград” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на услуга във връзка със зимното поддържане: снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на община Крумовград. Предоставянето на услуга, предмет на обществената поръчка е разпределено в седемнадесет обособени позиции.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/07/2020 17:00
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 1 - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 1 - заличено.pdf2824 КБ28.06.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 2 - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 2 - заличено.pdf2811 КБ28.06.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 3 - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 3 - заличено.pdf2790 КБ28.06.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 4 - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 4 - заличено.pdf2810 КБ28.06.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 5 - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 5 - заличено.pdf2789 КБ28.06.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 6 - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 6 - заличено.pdf2840 КБ28.06.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 7 - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 7 - заличено.pdf2778 КБ28.06.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 8 - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 8 - заличено.pdf2784 КБ28.06.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 9 - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 9 - заличено.pdf2839 КБ28.06.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 10 - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 10 - заличено.pdf2784 КБ28.06.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 11 - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 11 - заличено.pdf2796 КБ28.06.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 12 - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 12 - заличено.pdf2874 КБ28.06.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 13 - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 13 - заличено.pdf2779 КБ28.06.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 14 - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 14 - заличено.pdf2775 КБ28.06.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 15 - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 15 - заличено.pdf2849 КБ28.06.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 16 - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 16 - заличено.pdf2781 КБ28.06.2021г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 17 - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - Зимно поддържане 2020-2021 г. ОП № 17 - заличено.pdf2819 КБ28.06.2021г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка - Зимно поддържане ОП 1 и 2 - АРДА АГРО 2017 ЕООД.pdf)Обявление за възложена поръчка - Зимно поддържане ОП 1 и 2 - АРДА АГРО 2017 ЕООД.pdf10555 КБ08.01.2021г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 2 - АРДА АГРО 2017 ЕООД.pdf)Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 2 - АРДА АГРО 2017 ЕООД.pdf21233 КБ08.01.2021г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 1 - АРДА АГРО 2017 ЕООД.pdf)Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 1 - АРДА АГРО 2017 ЕООД.pdf21552 КБ08.01.2021г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 13 - Сезгин Топчу.pdf)Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 13 - Сезгин Топчу.pdf21827 КБ30.11.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 17 - Ерджан Халил.pdf)Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 17 - Ерджан Халил.pdf21241 КБ30.11.2020г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка - ОП Зимно поддържане 2020 г..pdf)Обявление за възложена поръчка - ОП Зимно поддържане 2020 г..pdf21022 КБ30.11.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 16 - Сабахтин Ферад.pdf)Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 16 - Сабахтин Ферад.pdf24847 КБ30.11.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 15 - ЕТ Ели-Албен Тосков.pdf)Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 15 - ЕТ Ели-Албен Тосков.pdf18665 КБ30.11.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 14 - Месут Мехмед.pdf)Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 14 - Месут Мехмед.pdf22379 КБ30.11.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 12 - Продан Проданов.rar)Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 12 - Продан Проданов.rar116753 КБ30.11.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 11 - ЕТ Ели-Албен Тосков.pdf)Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 11 - ЕТ Ели-Албен Тосков.pdf19373 КБ30.11.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 10 - Юрий Атанасов.pdf)Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 10 - Юрий Атанасов.pdf33505 КБ30.11.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 9 - Ерджан Халил.pdf)Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 9 - Ерджан Халил.pdf22066 КБ30.11.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 8 - ЕТ Шоки-75-Шукри Ахмед.pdf)Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 8 - ЕТ Шоки-75-Шукри Ахмед.pdf27017 КБ30.11.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 7 - ЕТ Джан-Мустафа Афузбекир.pdf)Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 7 - ЕТ Джан-Мустафа Афузбекир.pdf26824 КБ30.11.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 6 - ЕТ Сали Алимолла.pdf)Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 6 - ЕТ Сали Алимолла.pdf27581 КБ30.11.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 5 - Софт-А Билд ООД.pdf)Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 5 - Софт-А Билд ООД.pdf23036 КБ30.11.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 4 - Три груп инвест ЕООД.rar)Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 4 - Три груп инвест ЕООД.rar22070 КБ30.11.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 3 - Софт-А Билд ООД.pdf)Договор и приложения към него - Зимно поддържане ОП № 3 - Софт-А Билд ООД.pdf24688 КБ30.11.2020г.
Свали този файл (Протокол № 3 ОП Зимно поддържане 2020-2021 г..pdf)Протокол № 3 ОП Зимно поддържане 2020-2021 г..pdf5519 КБ05.10.2020г.
Свали този файл (Протокол № 2 ОП Зимно поддържане 2020-2021 г..pdf)Протокол № 2 ОП Зимно поддържане 2020-2021 г..pdf4455 КБ05.10.2020г.
Свали този файл (Заповед за класиране - ОП Зимно поддържане 2020-2021 г..pdf)Заповед за класиране - ОП Зимно поддържане 2020-2021 г..pdf3729 КБ05.10.2020г.
Свали този файл (Доклад на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП - ОП Зимно поддържане 2020-2021 г..pdf)Доклад на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП - ОП Зимно поддържане 2020-2021 г..pdf4653 КБ05.10.2020г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на цени - зимно поддържане 2020-2021.pdf)Съобщение за отваряне на цени - зимно поддържане 2020-2021.pdf594 КБ08.09.2020г.
Свали този файл (Протокол 1 - зимно поддържане 2020-2021.pdf)Протокол 1 - зимно поддържане 2020-2021.pdf6804 КБ19.08.2020г.
Свали този файл (Документация - зимно поддържане 2020-2021.docx)Документация - зимно поддържане 2020-2021.docx79 КБ15.06.2020г.
Свали този файл (еЕЕДОП.zip)еЕЕДОП.zip79 КБ15.06.2020г.
Свали този файл (Заповед за откриване на ОП Зимно 2020-2021 г..pdf)Заповед за откриване на ОП Зимно 2020-2021 г..pdf937 КБ15.06.2020г.
Свали този файл (Образци -зимно поддържане 2020-2021.docx)Образци -зимно поддържане 2020-2021.docx52 КБ15.06.2020г.
Свали този файл (Обявление за поръчка - Зимно 2020 - 2021 г..pdf)Обявление за поръчка - Зимно 2020 - 2021 г..pdf11265 КБ15.06.2020г.
Свали този файл (Проект на договор-зимно поддържане 2020-2021.doc)Проект на договор-зимно поддържане 2020-2021.doc168 КБ15.06.2020г.
Свали този файл (Решение за откриване на поръчка - Зимно 2020 - 2021 г..pdf)Решение за откриване на поръчка - Зимно 2020 - 2021 г..pdf2422 КБ15.06.2020г.
Свали този файл (Техническа спецификация - Зимно 2020 - 2021 г..pdf)Техническа спецификация - Зимно 2020 - 2021 г..pdf716 КБ15.06.2020г.
  • Публикувана на 12 Юни 2020
  • Посещения: 1705

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map