Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Осигуряване на специализиран превоз за деца в задължителна предучилищна възраст и ученици на територията на община Крумовград по утвърдени маршрутни разписания за учебната 2020/2021 и 2021/2022 година“ по обособени позиции № 1-13

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982878)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 11-06-2020
Номер на поръчката: 00467-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „Осигур. на спец. превоз за деца в задъл. предучил. възраст и ученици на тер. на общ. Крумовград по утвър. маршр. разпис. за учеб. 2020/2021 и 2021/2022 г.“ по ОП № 1-13
Описание: Предметът на обществената поръчка е: „Осигуряване на специализиран превоз за деца в задължителна предучилищна възраст и ученици на територията на община Крумовград по утвърдени маршрутни разписания за учебната 2020/2021 и 2021/2022 година по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Обособените позиции и включените в тях общ максимален дневен пробег и учебни дни са описани подробно в Техническата спецификация към документацията за обществената поръчка. Предвид спецификата на обществената поръчка посочените километри са максимални и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване. В зависимост от учебната програма, броя ученици и населени места с деца и ученици от населени места, възложителят си запазва правото за промяна в дневния пробег и брой курсове, като не се надхвърлят обявения общ максимален дневен пробег и стойността на договора. Броят на местата в необходимите МПС са съобразени с броя на пътуващите деца и ученици и терена по маршрута.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2020 17:00
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление изпълнен договор ОП № 13 - заличен.pdf)Обявление изпълнен договор ОП № 13 - заличен.pdf3081 КБ04.08.2022г.
Свали този файл (Обявление изпълнен договор ОП № 12 - заличен.pdf)Обявление изпълнен договор ОП № 12 - заличен.pdf2959 КБ04.08.2022г.
Свали този файл (Обявление изпълнен договор ОП № 11 - заличен.pdf)Обявление изпълнен договор ОП № 11 - заличен.pdf2983 КБ04.08.2022г.
Свали този файл (Обявление изпълнен договор ОП № 10 - заличен.pdf)Обявление изпълнен договор ОП № 10 - заличен.pdf2849 КБ04.08.2022г.
Свали този файл (Обявление изпълнен договор ОП № 9 - заличен.pdf)Обявление изпълнен договор ОП № 9 - заличен.pdf2845 КБ04.08.2022г.
Свали този файл (Обявление изпълнен договор ОП № 7 - заличен.pdf)Обявление изпълнен договор ОП № 7 - заличен.pdf2697 КБ04.08.2022г.
Свали този файл (Обявление изпълнен договор ОП № 6 - заличен.pdf)Обявление изпълнен договор ОП № 6 - заличен.pdf2658 КБ04.08.2022г.
Свали този файл (Обявление изпълнен договор ОП № 5 - заличен.pdf)Обявление изпълнен договор ОП № 5 - заличен.pdf2723 КБ04.08.2022г.
Свали този файл (Обявление изпълнен договор ОП № 4 - заличен.pdf)Обявление изпълнен договор ОП № 4 - заличен.pdf2620 КБ04.08.2022г.
Свали този файл (Обявление изпълнен договор ОП № 3 - заличен.pdf)Обявление изпълнен договор ОП № 3 - заличен.pdf2623 КБ04.08.2022г.
Свали този файл (Обявление изпълнен договор ОП № 2 - заличен.pdf)Обявление изпълнен договор ОП № 2 - заличен.pdf2650 КБ04.08.2022г.
Свали този файл (Обявление изпълнен договор ОП № 1 - залечин.pdf)Обявление изпълнен договор ОП № 1 - залечин.pdf2612 КБ04.08.2022г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Обществен превоз оп № 8 - заличен.pdf)Обявление за приключен договор - Обществен превоз оп № 8 - заличен.pdf3119 КБ29.04.2021г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка - Специализиран превоз.pdf)Обявление за възложена поръчка - Специализиран превоз.pdf9978 КБ01.10.2020г.
Свали този файл (Договори и приложенията към тях - ОП Спец. превоз.rar)Договори и приложенията към тях - ОП Спец. превоз.rar88584 КБ01.10.2020г.
Свали този файл (Заповед за класиране ОП Специализиран превоз.pdf)Заповед за класиране ОП Специализиран превоз.pdf4006 КБ25.08.2020г.
Свали този файл (Доклад от работата на комисията ОП Специализиран превоз.pdf)Доклад от работата на комисията ОП Специализиран превоз.pdf3347 КБ25.08.2020г.
Свали този файл (Протокол № 2 ОП Специализиран превоз.pdf)Протокол № 2 ОП Специализиран превоз.pdf2828 КБ25.08.2020г.
Свали този файл (Протокол № 3 ОП Специализиран превоз.pdf)Протокол № 3 ОП Специализиран превоз.pdf4340 КБ25.08.2020г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на цени ОП специализиран превоз.pdf)Съобщение за отваряне на цени ОП специализиран превоз.pdf967 КБ12.08.2020г.
Свали този файл (Протокол № 1 ОП Специализиран превоз ОП 1-13.pdf)Протокол № 1 ОП Специализиран превоз ОП 1-13.pdf10440 КБ30.07.2020г.
Свали този файл (Заповед за откриване на ОП Спец. превоз 1-13.pdf)Заповед за откриване на ОП Спец. превоз 1-13.pdf918 КБ15.06.2020г.
Свали този файл (Документация - ОП Специализиран превоз по обособени позиции № 1-13.docx)Документация - ОП Специализиран превоз по обособени позиции № 1-13.docx83 КБ15.06.2020г.
Свали този файл (Образец № 2 ЕЕДОП.zip)Образец № 2 ЕЕДОП.zip78 КБ15.06.2020г.
Свали този файл (Образци -  ОП Специализиран превоз.docx)Образци - ОП Специализиран превоз.docx55 КБ15.06.2020г.
Свали този файл (Приложение № 2 - Проект на договор.doc)Приложение № 2 - Проект на договор.doc154 КБ15.06.2020г.
Свали този файл (Решение за откриване на поръчка - Спец. превоз 1-13.pdf)Решение за откриване на поръчка - Спец. превоз 1-13.pdf2106 КБ15.06.2020г.
Свали този файл (Техническа спецификация - ОП Спец. превоз 1-13.pdf)Техническа спецификация - ОП Спец. превоз 1-13.pdf4150 КБ15.06.2020г.
Свали този файл (Обявление за поръчка - Спец. превоз 1-13.pdf)Обявление за поръчка - Спец. превоз 1-13.pdf10469 КБ15.06.2020г.
  • Публикувана на 11 Юни 2020
  • Посещения: 1844

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map