Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Доставка на хранителни продукти, необходими за ученическите столове, учебните и социалните заведения на територията на община Крумовград” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6

 

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970900)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 02-04-2020
Номер на поръчката: 00467-2020-0006
Процедура: Открита процедура
Име: „Доставка на хранителни продукти, необходими за ученическите столове, учебните и социалните заведения на територията на община Крумовград” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6
Описание: Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на хранителни продукти, необходими за ученическите столове, учебните и социалните заведения на територията на община Крумовград” по обособени позиции: № 1 – „Доставка на хляб и хлебни изделия”; № 2 – „Доставка на мляко и млечни продукти”; № 3 – „Доставка на месо, месни продукти и риба”; № 4 – „Доставка на плодове и зеленчуци”; № 5 – „Доставка на други хранителни продукти и подправки”; № 6 – „Доставка на консерви и захарни изделия”. Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към настоящата документация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/05/2020 17:00

 

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Хранителни продукти ОП № 1 - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - Хранителни продукти ОП № 1 - заличено.pdf3098 КБ09.08.2022г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Хранителни продукти ОП № 2 - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - Хранителни продукти ОП № 2 - заличено.pdf3277 КБ09.08.2022г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Хранителни продукти ОП № 3 -заличено.pdf)Обявление за приключен договор - Хранителни продукти ОП № 3 -заличено.pdf3088 КБ09.08.2022г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор - Хранителни продукти ОП № 4 - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - Хранителни продукти ОП № 4 - заличено.pdf3110 КБ09.08.2022г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Хранителни продукти ОП № 5 - заличено.pdf)Обявление за приключване на договор - Хранителни продукти ОП № 5 - заличено.pdf2895 КБ17.05.2022г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Хранителни продукти ОП № 6 - заличено.pdf)Обявление за приключване на договор - Хранителни продукти ОП № 6 - заличено.pdf2902 КБ25.01.2022г.
Свали този файл (Договор и приложения към него ОП  № 1 - заличена инф..pdf)Договор и приложения към него ОП № 1 - заличена инф..pdf1660 КБ31.08.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него ОП  № 2 заличена инф..pdf)Договор и приложения към него ОП № 2 заличена инф..pdf1616 КБ31.08.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него ОП  № 3 заличена инф..pdf)Договор и приложения към него ОП № 3 заличена инф..pdf2246 КБ31.08.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него ОП  № 4 заличена информация.pdf)Договор и приложения към него ОП № 4 заличена информация.pdf2763 КБ31.08.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него ОП  № 5 заличена инф..pdf)Договор и приложения към него ОП № 5 заличена инф..pdf1970 КБ31.08.2020г.
Свали този файл (Договор и приложения към него ОП  № 6 заличена инф..pdf)Договор и приложения към него ОП № 6 заличена инф..pdf2203 КБ31.08.2020г.
Свали този файл (Обявление за възложена ОП Доставка на храни по ОП 1-6.pdf)Обявление за възложена ОП Доставка на храни по ОП 1-6.pdf966 КБ31.08.2020г.
Свали този файл (Доклад на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП - ОП Хранителни продукти.pdf)Доклад на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП - ОП Хранителни продукти.pdf3170 КБ09.07.2020г.
Свали този файл (Заповед за класиране - ОП Хранителни продукти.pdf)Заповед за класиране - ОП Хранителни продукти.pdf4292 КБ09.07.2020г.
Свали този файл (Протокол № 2 - ОП Хранителни продукти.pdf)Протокол № 2 - ОП Хранителни продукти.pdf5707 КБ09.07.2020г.
Свали този файл (Протокол № 3 - ОП Хранителни продукти.pdf)Протокол № 3 - ОП Хранителни продукти.pdf6024 КБ09.07.2020г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценови предложения - ОП Хранителни продукти.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения - ОП Хранителни продукти.pdf648 КБ19.06.2020г.
Свали този файл (Протокол № 1 - ОП Хранителни продукти.pdf)Протокол № 1 - ОП Хранителни продукти.pdf6289 КБ05.06.2020г.
Свали този файл (ЕЕДОП ОП Доставка на храни.zip)ЕЕДОП ОП Доставка на храни.zip77 КБ06.04.2020г.
Свали този файл (Техническа спецификация - част 2.docx)Техническа спецификация - част 2.docx50 КБ06.04.2020г.
Свали този файл (Приложение № 4-1.docx)Приложение № 4-1.docx62 КБ06.04.2020г.
Свали този файл (Образци -  доставка на хранителни продукти.docx)Образци - доставка на хранителни продукти.docx51 КБ06.04.2020г.
Свали този файл (Документация - доставка на хранителни продукти.docx)Документация - доставка на хранителни продукти.docx81 КБ06.04.2020г.
Свали този файл (Образец  на Договор Доставка на хранителни продукти.doc)Образец на Договор Доставка на хранителни продукти.doc178 КБ06.04.2020г.
Свали този файл (ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - част 1.xls)ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - част 1.xls149 КБ06.04.2020г.
Свали този файл (Приложение № 3-1.xls)Приложение № 3-1.xls154 КБ06.04.2020г.
Свали този файл (Заповед - Хранителни продукти.pdf)Заповед - Хранителни продукти.pdf743 КБ06.04.2020г.
Свали този файл (Решение - хранителни продукти.pdf)Решение - хранителни продукти.pdf2195 КБ06.04.2020г.
Свали този файл (Обявление - хранителни продукти.pdf)Обявление - хранителни продукти.pdf9612 КБ06.04.2020г.
  • Публикувана на 02 Април 2020
  • Посещения: 1842

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map