Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

„Зимно поддържане и снегопочистване за сезон 2019-2020 г. на общинските пътища на територията на община Крумовград” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (936097)
Възложител: Община Крумовград
Номер на поръчката: 00467-2019-0019
Процедура: Открита процедура
Име: „Зимно поддържане и снегопочистване за сезон 2019-2020 г. на общинските пътища на територията на община Крумовград” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на услуга във връзка със зимното поддържане: снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на община Крумовград. Предоставянето на услуга, предмет на обществената поръчка е разпределено в седемнадесет обособени позиции.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/11/2019 17:00
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 17.pdf)Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 17.pdf1657 КБ25.06.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 16.pdf)Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 16.pdf1633 КБ25.06.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 15.pdf)Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 15.pdf1639 КБ25.06.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 14.pdf)Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 14.pdf1654 КБ25.06.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 13.pdf)Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 13.pdf1648 КБ25.06.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 12.pdf)Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 12.pdf1647 КБ25.06.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 11.pdf)Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 11.pdf1641 КБ25.06.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 9.pdf)Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 9.pdf1636 КБ25.06.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 8.pdf)Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 8.pdf1643 КБ25.06.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 7.pdf)Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 7.pdf1638 КБ25.06.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 6.pdf)Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 6.pdf1656 КБ25.06.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 5.pdf)Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 5.pdf1650 КБ25.06.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 4.pdf)Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 4.pdf1652 КБ25.06.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 3.pdf)Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 3.pdf1646 КБ25.06.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 2.pdf)Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 2.pdf1654 КБ25.06.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 1.pdf)Обявление за приключване на договор - Зимно 2020 ОП 1.pdf1644 КБ25.06.2020г.
Свали този файл (Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 1 и приложения към него.pdf)Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 1 и приложения към него.pdf4177 КБ20.01.2020г.
Свали този файл (Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 2 и приложения към него.pdf)Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 2 и приложения към него.pdf4278 КБ20.01.2020г.
Свали този файл (Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 3 и приложения към него.pdf)Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 3 и приложения към него.pdf4478 КБ20.01.2020г.
Свали този файл (Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 4 и приложения към него.pdf)Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 4 и приложения към него.pdf4479 КБ20.01.2020г.
Свали този файл (Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 5 и приложения към него.pdf)Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 5 и приложения към него.pdf4503 КБ20.01.2020г.
Свали този файл (Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 6 и приложения към него.pdf)Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 6 и приложения към него.pdf4586 КБ20.01.2020г.
Свали този файл (Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 7 и приложения към него п.pdf)Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 7 и приложения към него п.pdf7917 КБ20.01.2020г.
Свали този файл (Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 8 и приложения към него п.pdf)Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 8 и приложения към него п.pdf7835 КБ20.01.2020г.
Свали този файл (Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 9 и приложения към него.pdf)Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 9 и приложения към него.pdf4535 КБ20.01.2020г.
Свали този файл (Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 11 и приложения към него.pdf)Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 11 и приложения към него.pdf4424 КБ20.01.2020г.
Свали този файл (Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 12 и приложения към него.pdf)Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 12 и приложения към него.pdf4621 КБ20.01.2020г.
Свали този файл (Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 13 и приложения към него.pdf)Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 13 и приложения към него.pdf4303 КБ20.01.2020г.
Свали този файл (Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 14 и приложения към него.pdf)Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 14 и приложения към него.pdf4603 КБ20.01.2020г.
Свали този файл (Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 15 и приложения към него.pdf)Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 15 и приложения към него.pdf4413 КБ20.01.2020г.
Свали този файл (Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 16 и приложения към него.pdf)Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 16 и приложения към него.pdf4402 КБ20.01.2020г.
Свали този файл (Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 17 и приложения към него.pdf)Договор Зимно поддържане 2019-2020 г. ОП № 17 и приложения към него.pdf4442 КБ20.01.2020г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка - Зимно поддържане 2019-2020 г.pdf)Обявление за възложена поръчка - Зимно поддържане 2019-2020 г.pdf14311 КБ20.01.2020г.
Свали този файл (Обявление за възложена зимно с отбелязано прекратяване.pdf)Обявление за възложена зимно с отбелязано прекратяване.pdf12612 КБ20.12.2019г.
Свали този файл (Протокол № 2 - Зимно поддържане 2019-2020 г..pdf)Протокол № 2 - Зимно поддържане 2019-2020 г..pdf3939 КБ29.11.2019г.
Свали този файл (Протокол № 3 - Зимно поддържане 2019-2020 г..pdf)Протокол № 3 - Зимно поддържане 2019-2020 г..pdf7185 КБ29.11.2019г.
Свали този файл (Доклад на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП - Зимно поддържане 2019-2020 г..pdf)Доклад на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП - Зимно поддържане 2019-2020 г..pdf5754 КБ29.11.2019г.
Свали този файл (Заповед за класиране - Зимно поддържане 2019-2020 г..pdf)Заповед за класиране - Зимно поддържане 2019-2020 г..pdf4004 КБ29.11.2019г.
Свали този файл (Заповед прекратяване ОП 10.pdf)Заповед прекратяване ОП 10.pdf1104 КБ29.11.2019г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на цени.pdf)Съобщение за отваряне на цени.pdf361 КБ20.11.2019г.
Свали този файл (Протокол № 1 - Зимно снегопочистване 2019-2020 г. -11.11.2019.pdf)Протокол № 1 - Зимно снегопочистване 2019-2020 г. -11.11.2019.pdf6780 КБ11.11.2019г.
Свали този файл (Образец 2 - ЕЕДОП.zip)Образец 2 - ЕЕДОП.zip79 КБ03.10.2019г.
Свали този файл (Техническа спецификация - Зимно поддържане 2019-2020.pdf)Техническа спецификация - Зимно поддържане 2019-2020.pdf706 КБ03.10.2019г.
Свали този файл (Решение за откриване на поръчка - Зимно поддържане 2019 - 2020 г..pdf)Решение за откриване на поръчка - Зимно поддържане 2019 - 2020 г..pdf2422 КБ03.10.2019г.
Свали този файл (Обявление за поръчка - Зимно поддържане 2019 - 2020 г..pdf)Обявление за поръчка - Зимно поддържане 2019 - 2020 г..pdf11199 КБ03.10.2019г.
Свали този файл (Заповед за откриване  - Зимно поддържане 2019 - 2020 г..pdf)Заповед за откриване - Зимно поддържане 2019 - 2020 г..pdf939 КБ03.10.2019г.
Свали този файл (Проект на договор.docx)Проект на договор.docx37 КБ03.10.2019г.
Свали този файл (Образци -зимно поддържане 2019-2020.docx)Образци -зимно поддържане 2019-2020.docx51 КБ03.10.2019г.
Свали този файл (Документация - зимно поддържане 2019-2020.docx)Документация - зимно поддържане 2019-2020.docx80 КБ03.10.2019г.
  • Публикувана на 30 Септември 2019
  • Посещения: 1752

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map