Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Доставка на специализирана техника за нуждите на Община Крумовград по обособени позиции № 1 и 2

   Отворена
Процедура Открита процедура
Възложител:   Община Крумовград
АОП с уник. №:    00467-2019-0004
Описание:  

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на специализирана техника за нуждите на Община Крумовград“, със следните обособени позиции:

№ 1 „Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Крумовград”;

№ 2 „Доставка на самосвал втора употреба за нуждите на Община Крумовград”.

В обособените позиции е включена специализирана техника, която е описана подробно в Техническите спецификации към настоящата документация.

подаване на оферти:   

10/04/2019 17:00

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за изменение или допълнителна информация.pdf)Обявление за изменение или допълнителна информация.pdf1328 КБ03.12.2019г.
Свали този файл (Обявление за изпълнен договор - Спец. техника ОП 1.pdf)Обявление за изпълнен договор - Спец. техника ОП 1.pdf1893 КБ28.11.2019г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Спец. техника ОП № 2 - Доставка на самосвал.pdf)Обявление за приключване на договор - Спец. техника ОП № 2 - Доставка на самосвал.pdf1639 КБ30.08.2019г.
Свали този файл (ДОГОВОРИ СПЕЦ. ТЕХНИКА - ЗАЛИЧЕНИ.zip)ДОГОВОРИ СПЕЦ. ТЕХНИКА - ЗАЛИЧЕНИ.zip34634 КБ08.07.2019г.
Свали този файл (Доклад - Доставка на спец. техника ОП 1 и 2.pdf)Доклад - Доставка на спец. техника ОП 1 и 2.pdf2206 КБ10.05.2019г.
Свали този файл (Заповед за класиране - Доставка на спец. техника ОП 1 и 2.pdf)Заповед за класиране - Доставка на спец. техника ОП 1 и 2.pdf2394 КБ10.05.2019г.
Свали този файл (Протокол № 1 - Доставка на спец. техника ОП 1 и 2.pdf)Протокол № 1 - Доставка на спец. техника ОП 1 и 2.pdf2740 КБ10.05.2019г.
Свали този файл (Протокол № 2 - Доставка на спец. техника ОП 1 и 2.pdf)Протокол № 2 - Доставка на спец. техника ОП 1 и 2.pdf3457 КБ10.05.2019г.
Свали този файл (Протокол № 3 - Доставка на спец. техника ОП 1 и 2.pdf)Протокол № 3 - Доставка на спец. техника ОП 1 и 2.pdf1921 КБ10.05.2019г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf385 КБ22.04.2019г.
Свали този файл (Документация доставка на специализирана техника.docx)Документация доставка на специализирана техника.docx95 КБ05.03.2019г.
Свали този файл (Образец 2 ЕЕДОП ОП Доставка на специализирана техника.zip)Образец 2 ЕЕДОП ОП Доставка на специализирана техника.zip75 КБ05.03.2019г.
Свали този файл (Образци към документацията - специал.техника.docx)Образци към документацията - специал.техника.docx59 КБ05.03.2019г.
Свали този файл (ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.doc)ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.doc159 КБ05.03.2019г.
Свали този файл (Техническа спецификация Сметосъбирачка 2019.docx)Техническа спецификация Сметосъбирачка 2019.docx20 КБ05.03.2019г.
Свали този файл (Техническа спецификация - Самосвал - втора употреба.docx)Техническа спецификация - Самосвал - втора употреба.docx19 КБ05.03.2019г.
Свали този файл (Решение за откриване на ОП - доставка на спец. техника.pdf)Решение за откриване на ОП - доставка на спец. техника.pdf1808 КБ05.03.2019г.
Свали този файл (Заповед за откриване на ОП - доставка на спец. техника.pdf)Заповед за откриване на ОП - доставка на спец. техника.pdf602 КБ05.03.2019г.
Свали този файл (Обявление за поръчка - доставка на спец. техника.pdf)Обявление за поръчка - доставка на спец. техника.pdf4558 КБ05.03.2019г.
  • Публикувана на 28 Февруари 2019
  • Посещения: 1707

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map