Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Справка за възстановени гаранции по сключени договори по ЗОП за периода от 01.07.2016 г. до 31.07.2016 год.

 

№ ПО РЕД ДОГОВОР № /ДАТА

ПРЕДМЕТ НА

ДОГОВОРА

ГАРАНЦИЯ

СУМА

ВЪЗСТАНОВЕНА

НА ДАТА

1. ЕТ „РАХАТ“ Възстановена гаранция за изпълнение : „Превоз на ученици „ 589,05 лв. 04.07.2016 г.
2. „САРА-АВ-ЙОСИФ САРЪЕВ“ ЕООД   Възстановена гаранция за изпълнение : „Превоз на ученици „ 1053,43 лв. 04.07.2016 г.
3. „ЕЛИТ ТРАНС“ЕООД Възстановена гаранция за изпълнение : „Превоз на ученици „ 1051,87 лв. 04.07.2016 г.
4. ЕТ„АСЕН ЧОЛАКОВ“ Възстановена гаранция за изпълнение : „Превоз на ученици „ 1137,58 лв. 04.07.2016 г.
5. ЕТ„АЛАБА-ГЮЛНАЗ АЛИ“ Възстановена гаранция за изпълнение : „Превоз на ученици „ 497,42лв. 04.07.2016 г.
6. ЕТ „ДИАМАНТ-ХАСАН ХАЙРУЛА“ Възстановена гаранция за изпълнение : „Превоз на ученици „ 611,49 лв. 04.07.2016 г.
7. ЕТ „ДЖАН –МУСТАФА АФУЗБЕКИР“ Възстановена гаранция за изпълнение : „Превоз на ученици „ 388,96 лв. 04.07.2016 г.
8. ЕТ „КУРТ 2003-ХАСАН КУРТ“ Възстановена гаранция за изпълнение : „Превоз на ученици „ 994,22 лв. 04.07.2016 г.
9. ЕТ „МЕРМЕЛ-ФАТМЕ АХМЕД“ Възстановена гаранция за изпълнение : „Превоз на ученици „ 381,48 лв. 04.07.2016 г.
10. ЕТ „ЧАВДАР-94-ИЛИЯ ЧАВДАРОВ“ Възстановена гаранция за изпълнение : „Превоз на ученици „ 51,83 лв. 04.07.2016 г.
11. „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД Възстановена гаранция за участие: „СМР на обекти на ОПМР и улици по територията на Община Крумовград“ 3800,00 лв. 06.07.2016 г.
12. „КЪНТРИ АУТО“ ООД  Възстановена гаранция за участие: „Доставка на специализирана техника“ 2083,25 лв. 20.07.2016 г.
13. „СЕНСТРОЙ“ ЕООД Възстановена гаранция за участие: „СМР на обекти на ОПМР и улици по територията на Община Крумовград“ 740,00 лв. 29.07.2016 г.
  • Публикувана на 16 Август 2016
  • Посещения: 1458

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map