Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Справка за изплатени средства по сключени договори по ЗОП за периода от 01.05.2016 до 31.05.2016 г.

 

№ по ред

Договор №/дата

Предмет на договора

Фактура

/№, дата и стойност/

Платено на дата

1.

1826/23.12.2015г.

Доставка на хигиенни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея

1000000460/11.04.2016г.-416.18

1000000532/22.04.2016г.-158.90

1000000559/27.04.2016г.-219.53

1000000463/11.04.2016г.-545.64

1000000382/01.04.2016г.-160.50

1000000590/10.05.2016г.-244.63

1000000587/1.05.2016г.-333.36

05.05.5016

10.05.5016

10.05.2016

13.05.2016

13.05.2016

17.05.2016

27.05.2016

2.

1761/20.11.2015г.

Доставка на канцеларски материали и формуляри за нуждите на община Крумовград и звената към нея

4000028077/12.04.2016-

87.96

4000028390/18.05.2016-42.83

4000028393/18.05.2016-36.60

4000028398/18.05.2016-31.10

4000028394/18.05.2016-132.92

4000028392/18.05.2016-64.71

09.05.2016

27.05.2016

27.05.2016

27.05.2016

27.05.2016

27.05.2016

3.

188/21.05.2015 г.

Доставка на гориво за транспортните средства

0057341167/30.04.2016-

3246.24

0057341166/30.04.2016-9733.62

17.05.2016

11.05.2016

4.

457/07.10.2015 г.

Доставка на гориво за

отопление

   

5.

746/14.09.2015 г.

ЕТ ”Джан-Мустафа Афузбекир”

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

140/04.04.2016-

2250.60

11.05.2016

6.

747/15.09.2015 г.

„Елит Транс” ЕООД

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

0000011764/03.05.2016-

2054.26

11.05.2016

7.

748/14.09.2015 г.

ЕТ ”Асен Чолаков”

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016г.

0000001373/27.04.2016-

2541.01

11.05.2016

8.

749/14.09.2015 г.

ЕТ ”Асен Чолаков”

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016г.

0000001372/27.04.2016-

3316.50

11.05.2016

9.

750/14.09.2015 г.

ЕТ ”Курт2003-Хасан Курт”

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

   

10.

754/14.09.2015 г.

ЕТ ”Диамант-Хасан Хайрула”

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

   

11.

755/14.09.2015 г.

ЕТ ”Курт2003-Хасан Курт”

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

   

12.

757/14.09.2015 г.

„Елит Транс” ЕООД

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

0000011763/03.05.2016-

3514.50

11.05.2016

13.

758/14.09.2015 г.

ЕТ „Чавдар 94”

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

05/05.04.2016-

272.80

09/10.05.2016-

204.60

11.05.2016

26.05.2016

14.

259/08.05.2015 г.

„ТИМ РС” ООД

Доставка на строителни материали за нуждите на Община Крумовград „Метали и метални изделия”

0000001104/17.04.2016г.-1026.00

0000001105/17.04.2016г.-684.00

0000001118/28.04.2016г.-296.40

0000001121/28.04.2016г.-123.60

0000001122/28.04.2016г.-131.52

0000001140/05.05.2016г.-111.00

0000001129/05.05.2016г.-4888.20

0000001139/05.05.2016г.-78.00

0000001128/05.05.2016г.-408.00

0000001130/05.05.2016г.-360.00

03.05.5016

03.05.5016

05.05.5016

05.05.5016

05.05.5016

17.05.2016

17.05.2016

17.05.2016

17.05.2016

17.05.2016

15.

260/08.05.2015 г.

„ТИМ РС” ООД

Доставка на строителни материали за нуждите на Община Крумовград „Бои, подови и стенни покрития и инвентар”

0000001127/03.05.2016-

247.40

0000001123/28.04.2016-

100.70

0000001134/05.05.2016-

176.20

0000001086/31.03.2016-

88.20

0000001119/28.04.2016-38.40

0000001120/28.04.2016-28.86

0000001135/05.05.2016-310.52

0000001131/05.05.2016-120.00

000001133/05.05.2016-353.08

000001132/05.05.2016-69.66

12.05.2016

17.05.2016

20.05.2016

20.05.2016

05.05.5016

05.05.5016

17.05.2016

17.05.2016

17.05.2016

17.05.2016

16.

139/30.04.2015 г.

„Сейхи” ЕООД

Доставка на електрически материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея

0000001302/27.04.2016-

1165.39

0000001296/15.04.2016-8.34

0000001317/16.05.2016-160.08

20.05.2016

13.05.2016

27.05.2016

17.

258/08.05.2015 г.

„Момина сълза 2009”ООД

Доставка на строителни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея

0000000891/18.04.2016г.-2646.76

0000000787/18.04.2016г.-1781.76

0000000933/20.04.2016г.-192.00

0000000780/12.04.206г.-57.60

0000000782/12.04.2016г.-5400.00

0000000942/26.04.2016г.-62.40

0000000938/26.04.2016г.-504.00

0000000944/27.04.2016г.-311.97

0000000945/27.04.2016г.-57.60

0000000946/27.04.2016г.-19.20

0000000939/26.04.2016г.-926.40

0000000941/26.04.2016г.-192.00

0000000952/28.04.2016г.-1292.40

0000000964/05.05.2016г.-165.60

0000000957/28.04.2016г.-1140.00

0000000953/28.04.2016г.-105.00

0000000954/28.04.2016г.-96.00

0000000956/28.04.2016г.-6.00

0000000934/20.04.2016г.-9.00

0000000959/28.04.2016г.-96.00

0000000969/05.05.2016г.-190.80

0000000968/05.05.2016г.-31.20

0000000966/05.05.2016г.-38.40

0000000963/05.05.2016г.-1020.00

0000000975/05.05.2016г.-250.08

0000000973/05.05.2016г.-144.00

03.05.5016

03.05.5016

03.05.5016

03.05.5016

03.05.5016

05.05.5016

05.05.5016

05.05.5016

05.05.5016

05.05.5016

05.05.5016

09.05.5016

17.05.2016

17.05.2016

17.05.2016

17.05.2016

17.05.2016

17.05.2016

17.05.2016

17.05.2016

17.05.2016

17.05.2016

17.05.2016

17.05.2016

17.05.2016

05.05.2016

18.

172/05.05.2015 г.

„Джи и Джи” ЕООД

Доставка на стоителни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея „ВИК материали ,части и инвентар”

3000000797/05.05.2016-

18.96

3000000795/05.05.2016-

12.48

3000000796/05.05.2016-

24.48

3000000791/04.05.2016-

5.00

3000000770/19.04.2016-

49.14

3000000767/15.04.2016г.-280.80

3000000774/27.04.2016г.-32.40

3000000783/03.05.2016г.-66.96

3000000776/27.04.2016г.-290.99

3000000778/27.04.2016г.-7.00

3000000779/28.04.2016г.-8.93

3000000788/04.05.2016г.-5266.80

3000000789/04.05.2016г.-24.78

3000000787/03.05.2016г.-105.96

3000000780/28.04.2016г.-13.09

3000000794/05.05.2016г.-29.91

12.05.2016

12.05.2016

12.05.2016

12.05.2016

12.05.2016

03.05.5016

05.05.5016

05.05.5016

05.05.5016

05.05.5016

17.05.2016

17.05.2016

17.05.2016

17.05.2016

17.05.2016

26.05.2016

19.

1628/23.12.2014 г.

„Елит Транс” ЕООД

Анонаментни карти пенсионери

Превоз на ученици до 16-годишна възраст

0000011775/09.05.2016г.-651.51

0000011776/09.05.2016г.-35.23

16.05.2016

16.05.2016

20.

1621/23.12.2014 г.

„Елит Транс” ЕООД

Анонаментни карти пенсионери

Превоз на ученици до 16-годишна възраст

0000011775/09.05.2016г.-210.45

0000011776/09.05.2016г.-31.76

16.05.2016

16.05.2016

21.

1620/23.12.2014 г.

„Елит Транс” ЕООД

Анонаментни карти пенсионери

Превоз на ученици до 16-годишна възраст

0000011775/09.05.2016г.-11.50

0000011776/09.05.2016г.-27.31

16.05.2016

16.05.2016

22.

1629/23.12.2014 г.

ЕТ „Чавдар 94”

Анонаментни карти пенсионери

Превоз на ученици до 16-годишна възраст

0000000007/10.05.2016г.-452.51

0000000008/10.05.2016г.-18.30

16.05.2016

16.05.2016

23.

1630/23.12.2014 г.

ЕТ ”Асен Чолаков”

Анонаментни карти пенсионери

Превоз на ученици до 16-годишна възраст

0000001378/10.05.2016г.-487.72

0000001379/10.05.2016г.-232.97

16.05.2016

16.05.2016

24.

1631/23.12.2014 г.

ЕТ ”Асен Чолаков”

Анонаментни карти пенсионери

Превоз на ученици до 16-годишна възраст

0000001378/10.05.2016г.-487.73

0000001379/10.05.2016г.-232.96

16.05.2016

16.05.2016

  • Публикувана на 16 Юни 2016
  • Посещения: 1559

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map