Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Справка за изплатени средства по сключени договори по ЗОП за периода от 01.04.2016 до 30.04.2016г.

 

№ по ред

Договор №/дата

Предмет на договора

Фактура

/№, дата и стойност/

Платено на дата

1.

1826/23.12.2015г.

Доставка на хигиенни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея

1000000344/28.03.2016-

350.99

1000000345/28.03.2016-

348.49

1000000322/23.03.2016-

62.44

1000000307/18.03.2016-

151.13

1000000369/30.03.2016-

87.98

1000000367/30.03.2016-

898.52

1000000368/30.03.2016-

110.20

1000000324/23.03.2016-

70.33

1000000197/22.02.2016-

68.18

1000000361/29.03.2016-

92.84

1000000383/01.04.2016-

369.70

1000000299/17.03.2016-

45.11

04.04.2016

04.04.2016

04.04.2016

12.04.2016

12.04.2016

12.04.2016

12.04.2016

15.04.2016

15.04.2016

15.04.2016

21.04.2016

25.04.2016

2.

1761/20.11.2015г.

Доставка на канцеларски материали и формуляри за нуждите на община Крумовград и звената към нея

4000027734/09.03.2016-

49.20

4000028076/12.04.2016-93.90

4000028064/12.04.2016-59.04

4000028069/12.04.2016-408.00

4000028066/12.04.2016-217.98

4000028072/12.04.2016-209.94

4000028074/12.04.2016-20.52

000000931/20.04.2016-375.00

15.04.2016

25.04.2016

25.04.2016

25.04.2016

25.04.2016

25.04.2016

27.04.2016

27.04.2016

3.

188/21.05.2015

Доставка на гориво за транспортните средства

0057338354/31.03.2016-

4661.45

0057338353/31.03.2016-12142.24

07.04.2016

08.04.2016

4.

457/07.10.2015 г.

Доставка на гориво за

отопление

1000028479/01.04.2016-

5825.40

1000028478/01.04.2016-

9986.40

1000028481/01.04.2016-

2496.60

1000028480/01.04.2016-

2496.60

1000028483/01.04.2016-

6652.61

1000028482/01.04.2016-2496.60

06.04.2016

06.04.2016

06.04.2016

06.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

5.

746/14.09.2015 г.

ЕТ ”Джан-Мустафа Афузбекир”

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

138/08.02.2016-

2046.00

139/02.03.2016-

1534.50

13.04.2016

13.04.2016

6.

747/15.09.2015 г.

„Елит Транс”ЕООД

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

0000011746/04.04.2016-

3012.90

13.04.2016

7.

748/14.09.2015 г.

ЕТ ”Асен Чолаков”

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016г.

0000001366/31.03.2016-

3726.81

13.04.2016

8.

749/14.09.2015 г.

ЕТ ”Асен Чолаков”

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната 2015/2016г.

0000001365/31.03.2016-

4864.20

13.04.2016

9.

750/14.09.2015 г.

ЕТ ”Курт2003-Хасан Курт”

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

0000000441/29.02.2016-

2464.00

0000000445/29.02.2016-

1971.20

0000000449/31.03.2016-

2710.40

13.04.2016

13.04.2016

13.04.2016

10.

754/14.09.2015

ЕТ ”Диамант-Хасан Хайрула”

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

0000000041/30.03.2016-

3521.10

13.04.2016

11.

755/14.09.2015 г.

ЕТ ”Курт2003-Хасан Курт”

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

0000000444/29.02.2016-

2464.00

0000000448/31.03.2016-

3388.00

0000000440/29.01.2016-

3080.00

13.04.2016

13.04.2016

13.04.2016

12.

757/14.09.2015 г.

„Елит Транс”ЕООД

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

0000011745/04.04.2016-

5154.60

13.04.2016

13

758/14.09.2015

ЕТ „Чавдар 94”

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

03/21.03.2016-

272.80

04/21.03.2016-

238.70

13.04.2016

13.04.2016

14.

260/08.05.2015 г.

„ТИМ РС” ООД

Доставка на строителни материали за нуждите на Община Крумовград „Бои, подови и стенни покрития и инвентар”

0000001085/31.03.2016-

517.20

0000001081/28.03.2016-

337.00

0000001068/21.03.2016-3196.92

0000001096/13.04.2016-46.76

0000001099/13.04.2016-98.40

0000001098/13.04.2016-76.20

0000001101/13.04.2016-214.00

0000001106/17.04.2016-207.36

0000001091/06.04.2016-109.20

0000001097/13.04.2016-61.20

0000001078/24.03.2016-60.60

07.04.2016

12.04.2016

07.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

27.04.2016

27.04.2016

27.04.2016

15

139/30.04.2015 г.

„Сейхи” ЕООД

Доставка на електрически материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея

0000001266/16.03.2016-

18.97

0000001269/24.03.2016-

155.35

0000001291/15.04.2016-79.54

0000001299/21.04.2016-62.98

0000001292/15.04.2016-285.61

0000001296/15.04.2016-2131.80

0000001297/15.04.2016-60.00

07.04.2016

12.04.2016

26.04.2016

27.04.2016

27.04.2016

27.04.2016

27.04.2016

16

258/08.05.2015г.

„Момина сълза 2009”ООД

Доставка на строителни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея

0000000883/29.03.2016-

157.20

0000000884/29.03.2016-

21.00

0000000878/22.03.2016-960.00

0000000791/18.04.2016-456.00

000000792/18.04.2016-347.98

000000773/04.04.2016-67.20

0000000779/12.04.2016-216.00

0000000770/04.04.2016-144.00

0000000783/12.04.2016-267.00

0000000925/18.04.2016-624.00

0000000772/04.04.2016-480.00

0000000774/14.04.2016-48.00

0000000775/04.04.2016-105.00

0000000781/12.04.2016-64.80

0000000930/20.04.2016-91.80

0000000932/20.04.2016-82.80

0000000784/12.04.2016-67.80

0000000786/12.04.2016-85.80

0000000788/18.04.2016-1140.00

0000000928/18.04.2016-861.60

0000000771/04.04.2016-43.20

0000000777/12.04.2016-9109.44

0000000776/04.04.2016-696.72

0000000790/18.04.2016-3567.36

0000000789/18.04.2016-3747.36

07.04.2016

07.04.2016

15.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

27.04.2016

27.04.2016

27.04.2016

27.04.2016

27.04.2016

17

172/05.05.2015 г.

„Джи и Джи” ЕООД

Доставка на стоителни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея „ВИК материали ,части и инвентар”

3000000766/15.04.2016-

15.60

3000000765/15.04.2016-

21.88

3000000764/15.04.2016-

94.69

3000000756/29.03.2016-242.50

3000000763/08.04.2016-407.39

21.04.2016

21.04.2016

21.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

18

259/08.05.2015 г.

„ТИМ РС” ООД

Доставка на строителни материали за нуждите на Община Крумовград „Бои, подови и стенни покрития и инвентар”

0000001077/24.03.2016-192.00

0000001071/21.03.2016-378.00

0000001103/13.04.2016-180.00

0000001088/06.04.2016-360.00

0000001095/13.04.2016-180.00

0000001107/17.04.2016-1350.00

0000001108/17.04.2016-1350.00

0000001089/06.04.2016-414.00

0000001102/13.04.2016-224.58

0000001100/13.04.2016-539.04

0000001092/07.04.2016-414.00

0000001112/19.04.2016-324.00

0000001113/20.04.2016-553.80

0000001109/17.04.2016-2478.60

07.04.2016

07.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

27.04.2016

27.04.2016

27.04.2016

27.04.2016

27.04.2016

19

ЕТ”САМ-2014”

Снегопочистване опесъчаване за сезон 2015-2016 на общински пътища по обособена позиция №6 по Договр № 1813 от 17.12.2015г.

0000000001/ - 4315.38

0000000002/ - 2596.32

19.04.2016

19.04.2016

20

Ахмед Ахмед Мехмед

Снегопочистване опесъчаване за сезон 2015-2016 на общински пътища по обособена позиция №14 по Договр № 1815 от 18.12.2015г.

0000000001/ - 5053.80

0000000002/ - 2685.24

19.04.2016

19.04.2016

21

Зафир Красимиров Юлиянов

Снегопочистване опесъчаване за сезон 2015-2016 на общински пътища по Договр № 1816 от 18.12.2015г.

0000000019/20.04.2016-18678.00

21.04.2016

22

Самет Касим Али

Снегопочистване опесъчаване за сезон 2015-2016 на общински пътища по Договр № 1809 от 17.12.2015г

00000000021/20.04.2016-13491.00

25.04.2016

23

ЕТ”Шоки-75-Шукри Ахмед”

Снегопочистване опесъчаване за сезон 2015-2016 на общински пътища по Договр № 1810 от 17.12.2015г

0000000040/21.04.2016-8457.00

25.04.2016

24

2629/23.12.2014

ЕТ „Чавдар 94”

Абонаментни карти пенсионери

0000000006/18.04.2016-446.83

19.04.2016

25

1628/23.12.2014

„ЕЛИТ ТРАНС”ЕООД

Абонаментни карти пенсионери

0000011754/18.04.2016-1280.40

19.04.2016

26

1621/23.12.2014

„ЕЛИТ ТРАНС”ЕООД

Абонаментни карти пенсионери

0000011754/18.04.2016-382.19

19.04.2016

27

1620/23.12.2014

„ЕЛИТ ТРАНС”ЕООД

Абонаментни карти пенсионери

0000011754/18.04.2016-20.04

19.04.2016

28

1630/23.12.2014

ЕТ”Асен Чолаков”

Абонаментни карти пенсионери

0000001370/15.04.2016-487.72

19.04.2016

29

1631/23.12.2014

ЕТ”Асен Чолаков”

Абонаментни карти пенсионери

0000001370/15.04.2016-487.73

19.04.2016

  • Публикувана на 20 Май 2016
  • Посещения: 1525

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map