Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Справка за възстановени гаранции по сключени договори по ЗОП за периода от 01.04.2016 г. до 30.04.2016 год.

№ ПО РЕД

ДОГОВОР № /ДАТА

ПРЕДМЕТ НА

ДОГОВОРА

ГАРАНЦИЯ

СУМА

ВЪЗСТАНОВЕНА

НА ДАТА

1.

ЕТ „ТОТМА-С.КАЙРЯКОВ“

Възстановена гаранция за изпълнение: „Доставка на хранителни продукти“

14557 лв.

07.04.2016 г.

2.

ВРЗ ВОЛА ЕКО ЕАД

Възстановена гаранция за изпълнение“Доставка на съдове за битови отпадъци и биоотпадъци“

1421,10 лв.

07.04.2016 г.

3.

ЕКОКОМПОСТ ООД

Възстановена гаранция за изпълнение“Доставка на съдове за битови отпадъци и биоотпадъци“

37,50 лв

14.04.2016 г.

4.

ЕНЕРГОЕФЕКТ ООД

Възстановена гаранция за изпълнение:“Технически паспорт на сграда.“

549,22 лв

14.04.2016 г.

5.

ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Възстановена гаранция за изпълнение:“Технически паспорт на сграда.“

395,00 лв.

14.04.2016 г.

6.

ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Възстановена гаранция за изпълнение:“Технически паспорт на сграда.“

1006,90 лв.

14.04.2016 г.

7.

АРКХОН ПРОЕКТ

Възстановена гаранция за изпълнение

682,20 лв.

14.04.2016 г.

  • Публикувана на 20 Май 2016
  • Посещения: 1453

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map