Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Справка за възстановени гаранции по сключени договори по ЗОП за периода от 01.01.2016 г. до 30.01.2016 год.

№ ПО РЕД

ДОГОВОР № /ДАТА

ПРЕДМЕТ НА

ДОГОВОРА

ГАРАНЦИЯ

СУМА

ВЪЗСТАНОВЕНА

НА ДАТА

1.

„ЕЛКОПЛАСТ“

Възстановена гаранция за участие:“Доставка на съдове за битови отпадъци и биоотпадъци“

214,99

07.01.2016 г.

2.

„РИЛА-СНМ“ ООД

Възстановена гаранция за участие:“Доставка на съдове за битови отпадъци и биоотпадъци“

495,00

07.01.2016 г.

3.

„ГАФУРОВ СЕРВИЗ“ЕООД

Възстановена гаранция за участие:“Доставка на съдове за битови отпадъци и биоотпадъци“

450,00

07.01.2016 г.

4.

„КООПЕРАЦИЯ ПАНДА“ СОФИЯ

Възстановена гаранция за участие:“Доставка на съдове за битови отпадъци и биоотпадъци“

450,00

07.01.2016 г.

5.

„ИДЕА СЕРВИЗ“ ЕООД СОФИЯ

Възстановена гаранция за участие:“Доставка на съдове за битови отпадъци и биоотпадъци“

1480,00

07.01.2016 г.

6.

PROJECT PLANING MANAGEMENT

Възстановена гаранция за участие:“Съставяне на технически паспорти за енер.ефективност и сертифициране на сгради“

586,00

19.01.2016 г.

7.

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС

Възстановена гаранция за участие:“Съставяне на технически паспорти за енер.ефективност и сертифициране на сгради“

586,00

19.01.2016 г.

8.

АР ЕЙ ПИ ЕООД ЯМБОЛ

Възстановена гаранция за участие:“Съставяне на технически паспорти за енер.ефективност и сертифициране на сгради“

586,00

19.01.2016 г.

9.

ГАРАНТ ИНВЕСТ АД

Възстановена гаранция за участие:“Съставяне на технически паспорти за енер.ефективност и сертифициране на сгради“

586,00

19.01.2016 г.

10.

ВРЗ ВОЛА ЕКО ЕАД ВРАЦА

Възстановена гаранция за участие:“Доставка на съдове за битови отпадъци и биоотпадъци“

495,00

20.01.2016 г.

  • Публикувана на 01 Април 2016
  • Посещения: 1354

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map