Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

  • Начало

Декларация за достъпност

Декларация за достъпност -  Община Крумовград 


Раздел 1 - Задължително съдържание 
Община Крумовград   осигурява достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до уебсайт на адрес: https://krumovgrad.bg

Уебсайтът не е част от федериран портал на ЕПДЕАУ а е възложен с договор за създаване на сайт. 

 
I. Статус на съответствие
 
Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание
 
Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на Община Крумовград   са описани по-долу в Приложение 1.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изискване на стандарта

Пояснения

Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други)

Не е осигурено

Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения

Не  е осигурен такъв механизъм, но за всички абревиатури в сайта има и пълния текст

Изключва се представяне на текст във вид на изображение 

Частично съответствие
Частично осигурено, с изключение на банерите на сайта и документи, където законодателството изисква да бъдат предоставяни с подпис и печат.

Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др.

Не  е осигурен такъв механизъм, но в текстовете в сайта употребата им е сведена до минимум.

Предположения за корекция при въвеждане на данни

Не е осигурено – данни се попълват само във формата за контакт

 
Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити, покрити са частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.
 
Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 10.08.2022 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията 10.08….. г. 

Дата на актуализация на декларацията: след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: 
 
Метод, използван за изготвяне на декларацията: Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 2 от ЗЕУ, собственик на сайта 

Обратна информация и данни за контакт:
 
Адрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт 
За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес:
Община Крумовград - За връзка с нас (krumovgrad.bg)

Връзка към форма за заявление за обратна връзка
Под всяка една от страниците в сайта на Община Крумовград  е налична форма за обратна връзка.
 
Процедура по прилагане

1.    На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в Община Крумовград , е определена следната процедура за разглеждане на сигнали.
 
Сигнали в Община Крумовград  се подават по следния начин:
 
-   Чрез формата за обратна връзка в сайта на Община Крумовград Община Крумовград - За връзка с нас (krumovgrad.bg) ; 
-    Електронно чрез Системата за сигурно електронно връчване  https://edelivery.egov.bg/ , избирайки Община Крумовград  като адресат
-    По електронен път  чрез имейл до: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
-    На телефони  036412082, 0889099203 от понеделник до петък от 8.30  до 17.00 ч.;
-    По пощата – на адрес: 6900 Крумовград, пл.България, № 5, Община  Крумовград ;
-    В деловодството на Община Крумовград  на хартиен носител-6900 Крумовград , пл. България, №16, Община  Крумовград.

Процедура по прилагане
– Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
– Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис; когато сигналът е подаден чрез Система за сигурно електронно връчване, отговорът, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис се връща чрез тази система; в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.
Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6, София 1000 или по електронен път на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
  
Раздел 2 Препоръчително съдържание 

В своята работа Община Крумовград се ръководи от основната цел на интернет страницата си, като се:

    • стреми да представи на потребителите си сайт, който напълно отговаря на  наличните стандарти за достъпност 
    • ангажира да работи за увеличаване на цифровата достъпността до уебсайта, които поддържа;

Това обаче не винаги напълно е възможно. Ако срещате затруднения при работата си със сайта, част от съдържанието не е достъпно или неразбираемо, свържете се с нас. 
Потребителското мнение, препоръки и критики са от голямо значение, за да успеем заедно да изградим още по-полезен и достъпен сайт на агенцията. 
Община Крумовград се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност като отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на публикуваната информация.

  • Публикувана на 10 Август 2022
  • Посещения: 1820

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map