Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

 • Начало

Карта на сайта

 • Публичен електронен регистър на питанията по чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и отговорите към тях
 • Комисии
 • ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА в състав от 7 души:
 • ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ в състав от 7 души:
 • ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И БЕЗРАБОТИЦА в състав от 7 души:
 • ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И ЕВРОФОНДОВЕ в състав от 7 души:
 • ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ в състав от 7 души:
 • ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА в състав от 7 души:
 • ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ в състав от 7 души:
 • ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА/ЗПК/ в състав от 7 души:
 • Видео
 • Дирекция "Финанси и счетоводство"
 • Дирекция "Административно информационно обслужване и протокол"
 • Дирекция "Национални и европейски програми и проекти"
 • Дирекция "Правна и обществени поръчки "

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map